Hem

Din hand Bok

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 162758, v2 - Status: normal.
är Bok
Behandlar Kiromanti
Publicerad år 1984
ISBN 91-7842-001-6
sidantal 130
Av Bettina Luxon och Jill Golden
Publicerad av Fabel

Bok om kiromanti

Alias: din hand och your hand - simple palmistry for everyone

normal

Bokens baksida

Har du ett framträdande Solberg i din hand? Var börjar din Hjärtlinje? Finns det någon stjärna vid Jupiter-fingrets bas? Vad betyder egentligen en avbruten Livslinje?

Varje människas hand är unik. I ett nyfött barns hand finns redan de viktigaste linjerna klart markerade. Och varje linje och tecken har sin särskilda innebörd. Vilka hemligheter bär din hand på?

Handtydning – den uråldriga konsten att ur handens form, linjer, berg och andra tecken utläsa en persons karaktärsdrag, möjligheter och öde – har i alla tider och över hela världen fängslat, roat och skrämt människor.

Med stöd i våra dagars seriösa handanalys och forskning vill Bettina Luxon och Jill Golden här skingra något av mystiken kring handtydningskonsten och ge dig tillgång till en fascinerande kunskap med gamla anor. För att bli en skicklig handtydare behöver man inte ha övernaturliga krafter. Handtydning kan vem som helst ha glädje och nytta av i möten med människor. Steg för steg får du här lära dig känna igen och tolka handens linjer och tecken, och genom att väga samma alla särdrag kan du få svar på många frågor om en människas bakgrund, livssituation läggning, känslor och framtidsutsikter. Allt står att läsa i handen.

Låter det spännande?