Hem

Cellminne

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 152299, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: uskan70

Kroppens cellminne kommer ihåg precis allt, fysiskt som psykiskt, som vi har upplevt från födelseögonblicket och fram till nu.

Alias: cellminne och lagras på cellnivå

normal

Det talas en hel del om cellminnen. Att vår kropp har ett cellminne som gör att vi varenda dag påverkas av de liv vi levt tidigare.

Sylvia Browne beskriver i sin bok om tidigare liv att kroppen består utav miljarder samverkande celler. Var och en av dessa celler är en organism som lever, andas tänker och känner och som tar emot, bevarar och reagerar på den information den får från det undermedvetna. Det är det i det undermedvetna som vårt andemedvetande lever. Vårt andemedvetande minns varje ögonblick som vår själv har genomlevt, i det här livet och i alla andra liv som vi levt sedan vi blev skapade. I samma ögonblick som vårt andemedvetande kommer in i vår fysiska kropp genomsyrar det cellerna i kroppen med all den information och de minnen det bär på, och våra celler reagerar i enighet med detta ända tills vår ande lämnar kroppen igen och återvänder hem. Våra celler reagerar på ett mycket konkret och bokstavligt sätt på minnena och från detta och tidigare liv. Som vårt andemedvetande genomsyrar dem med, antingen vårt medvetande är informerat om dessa minnen eller inte. Genom att skaffa oss tillgång till dessa cellminnen kan vi därför befria oss från längre begravda sjukdomar, fobier, smärtor och trauman, och på så sätt återskapa den bästa emotionella och fysiska hälsa som vår ande någonsin åtnjutit.

normal

Vår kropp är en levande historiebok. I cellernas lagras våra erfarenheter och minnen genom olika intryck vi får i yttervärlden. Dessa blandas med den erfarenhet vi redan har och formar våra kroppar och sinnena. Inom body harmony (sinnlig beröringsterapi, behandlingar arbetar men med att förlösa gamla cellminnen som finns lagrade. Bli medveten om vilka präglingar som finns i cellminnena. Det kan innebära att framtida mönster kan bli synliga. Jag har under fysiska behandlingar i nutid sett hur tex ärr framträder på kroppen. Det innebär att om man inte ändrat ett mönster hos sig själv så skulle det i framtiden innebär tex en operation.

Cellerna är en struktur som ytterst skapar vår fysiska kropp och kroppshållning. Genom att läsa kroppen och kroppsspråket kan man få information om de cellminnen man har. Detta kan man göra både med synen och med känslighet i händerna som kan läras in.

I olika berörings och healing metoder så aktiveras cellminnena. När man får kontakt med cellminnen genom känslor och tankar under behandlingar. Blir man medveten om vilka trossystem man har och haft då kan man förändra cellminnena. Känslor man förträngt synliggörs och man kan då känna de känslor som finns invävda i cellminnet.

Mental träning och en positiv livssyn kan hjälpa till att påverka, förändra och förebygga vilka cellminnen vi ska lagra. En prägling sker från den familj, stad, land, kultur, samhällssystem som vi lever i. Där finns även minnen från tidigare liv och de genetiska arvsanlagen