Hem

Marcello Truzzi Parapsykolog

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 1489, v1 - Status: normal.
Denna text är importerad från /old/person/truzzi_m.html
är Parapsykolog

Truzzi är en vetenskapssociolog, intresserad av vetenskapens utkanter som ett socialt fenomen.

Alias: dr marcello truzzi, marcello truzzi och truzzi, marcello

normal

Truzzi är en vetenskapssociolog, intresserad av vetenskapens utkanter som ett socialt fenomen. Han menar att parapsykologerna bättre måste anpassa sig till vetenskapens ideal och att kritikerna ska grunda sig på huruvida parapsykologin lyckats med det.

Truzzi startade 1976, tillsammans med filosofen Paul Kurtz, CSICOP. Truzzi lämnade CSICOP 1977, eftersom han såg kommitténs överdrivna negativa entusiasm på bekostnas av ansvarsfull vetenskaplighet som en ökande fara. Han menar isag att fastän CSICOP har kungjort att dess huvudsyfte är att vetenskapligt undersöka, så ägnar man sig i själva verket mest åt att misskreditera påståenden om det paranormala.