Hem

Paranormal.se

Uppslagsverk för paranormala fenomen


Committee for the Scientific Investigation of Claims of the Paranormal Skeptikerorganisation

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 1232, v3 - Status: normal.
Denna text är importerad från /old/group/csicop.html
är Skeptikerorganisation

CSICOP är en organisation som kritiskt granskar påstådda paranormala fenomen.

Alias: committee for the scientific investigation of claims of the paranormal och csicop

Detta är uppslagsordet för Committee for the Scientific Investigation of Claims of the Paranormal. Paranormal.se representerar inte denna grupp / Skeptikerorganisation.

Besök

CSICOP home page

http://www.csicop.org

normal

Vid tider av ökat intresse för paranormala fenomen kommer allt fler människor att oroas över den ökande irrationalismen som sprider sig som pesten och de kommer att kämpa mot detta samhälleliga förfall. Därför kommer rationalismens barikadkämpar att med kraft kritisera och förkasta parapsykologin som vetenskap, då den legitimerar de tilltagande irrationella tankeströmningarna.[42]

Det var med dessa farhågor som CSICOP (The Comitte for the Scientific Investigation of the Claims Of the Paranormal) bildades. En mycket stor del av CSICOP består av högutbildade akademiker. Organisationen har systerorganisationer över hela världen. Den i Sverige heter Vetenskap och Folkbildning.

normal

Hyman har varit ordförande i CSICOP's parapsykologi-kommitté sen dess den startade. CSICOP startades 1976 av filosofen Paul Kurtz och sociologen Marcello Truzzi. Den senare lämnade CSICOP 1977, eftersom han såg kommitte'ns överdrivna negativa entusiasm på bekostnas av ansvarsfull vetenskaplighet som en ökande fara. Han menar isag att fastän CSICOP har kungjort att dess huvudsyfte är att vetenskapligt undersöka, så ägnar man sig i själva verket mest åt att misskreditera påståenden om det paranormala.

CSICOP gör i sin egen litteratur det klart att de anser att påståenden om paranormala fenomen är orimliga och oförnuftiga: Varför denna plötsliga explosion av intresse, även bland i övrigt förnuftiga människor, för alla slag av paranormala händelser?" (Ur CSICOP-broschyr).


normal

Den nya öppenheten i Sovjetunionen har, vid sidan an alla sina positiva effekter, bland annat för forskningen, släppt fram en smärre flodvåg av UFOn, astrologi, paranormala fenomen och helbrägdagörelse. En motreaktion har nu kommit i form av två nya skeptikergrupper, som har kontakt med CSICOP och som även i övrigt avser att samarbeta med västliga skeptikergrupper.