Hem

Voodoo Magi, Religion

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 407, v5 - Status: normal.
Försteredaktör: BloodShot
Denna text är importerad från /old/psi/voodoo.html
är Upplevbart , Magi , Trobart , Praktiserbart och Religion

Ett samlingsnamn på de "hemmavarianter" av VOUDUN som praktiseras i södra nordamerika. De har fått sin inspiration av Hollywoods filmer, och är därför dåligt ansedda av VOUDUN-utövare.

Alias: cult de morts och voodoo

normal

En introduktion till voodoon

En artikel av Daemon Bloodrinker. Postad av Patrik Carlsson, patrik.carlsson@karlshamn.mail.telia.com

I denna artikeln används namn och termer som härrör från voodookulten. För ordförklaringar se ordlistan i slutet på artikeln. Artikeln skrevs för att skingra den ytliga Hollywoodbilden av zombies, häxdoktorer som sticker nålar i dockor, och andra falska bilder av voodoons sanna väsen. Jag varnar de oinvigda i mysterietraditionerna för att försöka sig på någon eller några av de riter eller trolldomstekniker som nämns. Författaren kan inte hållas ansvarig för läsarens dummdristighet och respektlöshet.

Vodun, vanligtvis kallad voodoo, eller mera att föredra, hoodoo, kommer ursprungligen och praktiseras i karibiska länder som Haiti. Voodoon har miljontals utövare över hela världen. Det är den praktiserade religionen i Haiti, i hemlighet, då den är förbjuden. I New Orleans, Miami och New York där den har ett mycket starkt fäste i USA, kallas den Hoodoo, Obeayisne på Jamaica. På Cuba och i Sydamerika har den olika namn - Santeria, Chango, Naniguismo, Candomble, och den populära Macumba. I dagens läge uppskattar man att voodoon har över 50 miljoner utövare. På engelska är det den populära stavningen voodoo, troligtvis från det franska ordet vaduois, vilket betyder ande, och vaudu vilket betyder insyn i det fördolda.

De flesta haitier idag är katoliker, men voodoon utövas av de flesta i landet.

Inom voodoon vandrar mytologi, folklore, sånger och andra traditioner från generation till generation. Både svart magi och vit magi är vida använda verktyg inom dessa magiska grupper, tillsammans med otaliga rötter, örter, oljor, amuletter, rökelser, ljus, pulver, essenser och liknande föremål som används i detta oerhördt komplexa system av magi och religion.

Voodoon kom från Afrika till Haiti med de förslavade svarta. Voodoons utövande system varierar väldigt mycket, till och med på Haiti, där den varierar mycket i utförandet från by till by. Kristendomen har inga magiska ramsor, ingen makt att förstöra ens fiender, inga onda föremål, inga löften om beskydd, inga riter för att hindra sjukdomar. Det är inte undra på att dess stora popularitet och dess funktioner att använda mystiska krafter.

Voodoon är uppblandat med katolism, lokal indiansk shamanism, västerländsk ockultism och från de stammar därifrån där många slavar togs. Det är ett väldigt brett och varierande magiskt och religiöst system. Något som är primärt inom voodoon är tron på loa, gudarna som utgör voodoofenomenet. Utövare av voodoo tror att allt kommer från loan och att allt är ett utryck från denne. Loan är väldigt aktiv i denna världen och ofta besätter den sina utövare, till exempel genom automatisk handskrift, via ouijaboard, genom ett flackande ljus eller en sprakande brasa. Loan kan även gå in i kroppen hos sina utövare under vissa ritualer. Oftast minns de inte ett smack av vad som hänt under tiden och kan därefter inte hållas skyldiga till vad de utför under denna perioden. Man finner också vissa likheter av dessa besättelseriter hos den skandinaviska shamanismen. Bärsärkarna blev ju ett med sina totemdjur, fylgias, under stridens hetta. Shamaner använder också rytmisk trummande till sina transframkallande ritualer. Man ser paralleller hos de flesta primitiva magiformer över hela jorden.

Ritualer utövas för att mata loas, för att de i sin tur ger tillbaka av sina krafter till aspiranten.

Utövare av voodoo samlas i grupper, som kallas société. Société samlas i hounfort, där ritualerna utförs. Riterna leds av en präst eller prästinna, som kalls houngan eller mambo. Voodoo sociétes spelar en mycket viktig roll i mindre samhällen på Haiti. Voodoon har ett unikt system som baserar sig även på den mörka sidans magi, dessa trollkarlar kallas bokor. Oftast jobbar de som helaredagen och som bokorer på natten. De jobbar med den mörka sidan av människans psyke och således loas mörkare sidor.

Besättelse riter

I dessa riter andvänds tre trummor, maman, papa och boula (baby). I voodoo kommer sann spådom genom besättelse. Besättelsen är en handling när loan tempoärt ersätter gros-bon-ange och tar över kroppen. Det är genom denna handling som loas gör sina instruktioner och önskningar kända och visar sin styrka. Det är ett vanligt fenomen i voodoon, det förekommer regelbundet och anses fullständigt normalt av de som utövar religionen. På detta sätt har varje utövare direkt kontakt med andevärlden, och inte bara det - de tar in den i den egna kroppen. När en loa går in i kroppen på en person så är det personen som utför loans yttringar. Unga människor som blir besatta av en gammal loa blir ofta slöa och verkar skröpliga, tvärtom blir det när en ung loa intar en gammal människa. De börjar dansa och veva omkring, utan att känna vid kroppens begränsningar. Även kvinnliga väsen kan besätta män och vice versa. Man beskriver den besatta efter vilket kön loan har och inte efter vilket kön personen har. En besatt person kallas cheval eller häst, och när en loa tar över en person kallas det mounts.

Det finns många anledningar till varför en loa väljer just den eller den personen att inta. Loan kanske vill skydda en mot fara eller vill ge en speciell gåva eller kraft. Loan kanske går in för att hela en sjukdom eller få en att undvika problem. Loan använder sitt inflytande att ge råd, ge varningar för farliga ritualer eller straffa andra i gruppen för deras eventuella missgärningar. De kan också göra sin entre för att hedra en ceremoni eller för att motaga sina offergåvor.

När en person blir besatt stiger loan in i personen via nacken eller i benen, som genom en vind. Personen kämpar mot loan först, rusar runt i cirklar och kastar med armarna. Kroppen skakar, musklerna är spända och de drabbas ofta av spasmer. Hounsis som är med när personen blir besatt tar befälet över personen, skyddar den mot att skada sig själv och tar av dess skor. Slutligen så slutar cheval kämpa emot och loan tar över helt och visar eller framför sitt budskap genom henne eller honom. Under besattheten pratar cheval ofta i främmande språk. Personen känner ingen smärta och kan till exempel gå i elden och även äta eld, utan att skada sig. Cheval får ofta en stor styrka och energi under tiden som de är besatta, vilket avslutas med att de är totalt utpumpade när loan lämnar kroppen. Därför hålls dessa riter oftast under vecksluten, så man har tid att vila ut ordenligt efteråt.

Hemliga sällskap

Hemliga sällskap brukar dölja sina aktiviteter under namnet voodoo, men anses inte tillhöra voodoo av initierade. De brukar vara bannlysta hos traditionella voodooutövare.

De flesta hemliga sällskap är av samma typ som Bizango, men det finns även sällskap som kallas Cochon Gris. Medlemmar i hemliga sällskap klär sig ofta i rött eller vitt för att dölja sina identiteter. De är kända för kannibalism och för att offra människor, en form av praktik som förkastas av de ordinära voodooutövarna. Ibland blir medlemmar i hemliga sällskap besatta eller intagna av totemdjur, så kallade baka. Ett annat välkänt sällskap är Leopardmännen.

Onda andar

Voodoo utövare räknar med onda andar som finns i natten. Dom tillhör ofta medlemmar av bizango, som ofta tar form av djur. Dessa kallas baka. En vanlig form av baka är loup Garou-varulv, leopardmän, ormän, elefantmän, pytonmän, ugglemän, krokodilmän eller lejonmän. De kan också ta formen av fåglar och flyga osynligt genom luften och sprider olycka till sina tillvalda offer och lämnar bara spår efter sig med lukten av odör. En annan typ av ond ande är bogeyman.

Andra element av svart magi

Bokors är houngans som utövar svart magi och kallas de som tjänar Loas med båda händerna (vänster- och höger hand magi). Deras svarta magi inkluderar praktiserandet av skapandet av zombies, kallande på de döda för att vålla skada på andra. Dom gör även talismaner som kallas ouangas som har bak i sig och andvänds i ont uppsåt..

Speciella Petro Loas är patrners i svart magi och gör onda handlingar i utbyte mot stora offer av en sort. Dessa pakter kallas angajan.

Delar av själen i voodoo

För att kunna förstå konceptet i voodoons syn på döden, måste du först lära dig det komplexa uppsättningen av tron om hur själen är uppbyggd. I voodoo tron är den mänskliga rasen uppdelad i fem baskomponenter: Corpse cadavre-den fysiska kroppen, n'âme-köttets ande som ger liv åt kroppen, z'étolie-ödesstjärnan, vår gudomliga natur, gro-bon-ange-den del av själen som delas av alla varelser och ti-bon-ange-din personliga själ, din karaktär.

De viktigaste komponenterna i av människan är ti-bon-ange och gros-bon-ange. Gros-bon-ange betyder stor god ängel. Den håller oss vid liv och efter döden går den tillbaka till den kosmiska reserven av energi. Utan den förlorar man sin livskraft. Det är möjligt inom voodoon att separera ti-bon-ange och gros-bon-ange från en person och förvara dess gros-bon-ange i en kruka och dess energi kan brukas till andra syften.

Ti-bon-ange är en människas andra del av själen och betyder lille goda ängeln. Din personlighet finns här, dina kunskaper. Det är den del av dig som lämnar dig under astralresor eller under drömmandet eller så lämnar den kroppen under besättelse riter och Loas tar plats. Det är den delen av själen som är mest sårbar mot angrepp av trollkarlar.

Voodoo konceptet om döden

I voodoo tron är det inte slut när man dör. Istället, i döden övergår man till ett annat stadie av existens. Kroppen, skalet som vi bott i ruttnar bort medans n'âme, som bodde i kroppen återgår till jorden som jordenergi. Det är själen, ti-bon-ange och gros-bon-ange, som skiftar form. Gos-bon-ange återgår till de högre regionerna, från vilken all energi härstammar från; där möter den de andra Loas och blir slutligen en Loa själv. Ti-bon-ange svävar omkring kroppen ett tag och reser sen in i dödsriket, understödd av en houngan/mambos ritualer.

Dödsritualer fyller många funktioner inom voodoon. Den viktigaste är när man ska sända gros-bon-ange till Ginen, det kosmiska riket av förfädersandarna, där den kommer att bli hedrad av familjemedlemmar som en loa. Om inte detta görs fullkomligt kan gros-bon-ange bli fångad här på jorden och bringa olycka över kvarvarande familj medlemmar.

Ti-bon-ange måste också tas om hand. Ti-bon-ange svävar runt kroppen över en period på nio dagar, på den nionde dagen utförs en ritual som kalls nionätter. För att se till att ti-bon-ange stannar i graven. Om detta inte görs grundligt kan även ti-bon-ange bli ett osaligt spöke. En del sekter inom voodoo tror att alla har en gnutta ondska i sig. Medans själen, i detta fallet kallas den duppy, som är i kroppen och styrs av hjärtat och hjärna och styr våra onda/goda handlingar. En person kan styra sig själv i livet. Men efter döden när duppyn är fri så har den ingen egen vilja och är därefter kapabel till att utföra hemska dåd. Nio nätter riten gör så att den ondskan som finns i alla människor stannar i graven med kroppen.

Alternativt så kan houngan rituellt separera ti-bon-ange från köttet och låta den stanna i mörkt vatten i ett år och en dag. Efter denna tiden, så kallar familjen upp själen, som nu kallas esperit. Esperit blir sen placerad i en speciell govi, där den blir underhållen och behandlad som en Loa eller ett heligt väsen.

Dödsritualer

Processen med att separera gros-bon-ange från kroppen kalls dessounin. Likets näsborrar och öron fylls med bommull och knäna och stortårna är bundna tillsammans. Munnen binds också ihop, fickorna vänds ut och in. Houngan sprayar sen kleren i väderstreckens fyra riktningar och sen över liket för att rena den. Han skakar sen sin asson över liket och tänder ljus. Han viskar den avlidnas namn i örat på liket. Ofta blir djur offrade och vêvês blir ritade för att kalla på dödens Loas.

Under ritualen bli houngan besatt av den Loan som hedrar deras société. Med Loans makt i sig bli houngan pånyttfödd, medans personens krafter, går in i houngan och han skickar den sen vidare till Ginen.

Denna proceduren får endast utföras av en erfaren houngan, det är en riskfylld och farlig process. Onda andar kan dyka upp och skada den oerfarna houngan innan goda Loas har hunnit framkallas för att driva bort dem.

Att släppa ti-bon-ange fri: den blir först placerad i en kruka eller govi. Ibland kan den bli en dyrkad ande, som beskrevs ovan. Houngan kan också bränna krukan i en ritual som kallas boule zen. Denna bränningen släpper anden fri till dödsriket, där den får vila. Ett annat sätt är att krossa krukan i en korsväg.

Användandet av de döda för att vålla skada

T om. efter döden kan ti-bon-ange nyttjas i onda avsikter. Ett sätt för att väcka en ti-bon-ange från de döda, i detta fallet en duppy, är att stänka rom och lägga tre mynt på en grav och slå på den med en käpp. Man kan kommendera duppyn att ge sig på någon. Ti-bon-ange kan också andvändas att besätta ens fiende i en mörk ritual, som kallas sending a mort. Kyrkogårdens Loa, Baron Cimetière, måste först bli åkallad för att få upp den dödes själ från graven. Framkallandet av de döda från kyrkogården kallas prise du mort.

Under perioden när ti-bon-ange svävar runt liket efter döden, kan en bokor kan fånga den och göra den till en zombi astral. I kontrast till en zombi som är en kropp utan själ, så är en zombi astral en döds själ utan kropp. Den blir tvingad att utföra sin bokors alla önskningar, aldrig tillåten att gå till den eviga vilan.

Det finns några sätt att skydda sina nära och kära som har avlidit, från att bli utnyttjad av en bokor. Ett sätt är att döda kroppen igen genom att hugga den i hjärtat eller att halshugga liket. Hoholi är ett speciellt sorts sesam frön som kan placeras i kistan som förhindrar bokorens gärningar.


normal

Ett exempel på en enkel voodoo ceremoni

Detta är inget jag rekommenderar att utföra för de oinvigda. Jag tar inga konsekvenser av vad du kan drabbas av.

Man ritar upp Damballahs och Legbas vêvês vid altaret. Alla närvarande får sen göra sina personliga vêvês, som ska kalla på deras Loa som ska genomföra deras önskningar, det går att krydda vêvên med runor (kom ihåg voodoon utvecklas hela tiden och är ett mix, har funnit att det går utmärkt att låta voodoon befruktas av våra gamla trolldoms tekniker från forna tider). Lämna era offergåvor på altaret till era Loas, Legba gillar tobak, glöm inte honom. Samling runt Potaeu mitan. Trumslagarna börjar spela i en stadig rytm, övriga deltagare faller in i rytmen med marackas och kallar in Legba genom att sjunga hans hymn ( se nedan hymn till Legba).

Håll på ett bra tag, tills ni känner att något är närvarande i ritual rummet. Stig sen upp och dansa dina önskningar. Fortsätt till du kommer i trans.

Tacka Loas.

Rena lokalen om ni har kallat på mörka makter.

Gamla hederliga häxkrafter

Odu Legba, Papa Legba
Open the door
Your children await.

Papa Legba, open the door
Your children await!

*
Papa Legba, open the gate wide!
Papa Legba, where are the children?
Papa Legba, we are here.
Papa Legba, open the gate wide so that we can pass!

Lämplig offergåva: till Papa Legba piptobak (traditionellt)
Legba tillhör luftelementet

*

Tänkte runda av denna kontroversiella artikeln med att delge er två gamla folkliga trolldoms tekniker. Som kommer från den Skandinaviska folksjälen. Som synes är det inte bara inom voodoon man använder dockor, detta är en universalt använd teknik.

Formel för att få den man åtrår Det gamla sättet att blanda lite sperma/mensblod i någon form av föda eller dryck för att senare intagas av den man vill ha. Givetvis ska hon/han inte känna till din ritual. Läs en liten ramsa över maten/drycken som innehåller ditt önskade resultat, avsluta med att säga må ske min vilja.

Kärleks docka

Ta lite hår från ditt offer eller något annat som varit dennes. Sy en tyg docka, fyll gärna den med något som burits av ditt offer, placera det du tagit från offret i dockan tillsammans med en lapp som beskriver i detalj hur ert förhållande ska bli, placera även lite mensblod eller sperma från dig själv, sy ihop. Gör ansiktet så likt den tilltänkte som möjligt. Placera dockan mellan 2 röda ljus. Tänk på alla sätten hur ni möts och vad ni sen gör, starkt. Ladda dockan med din sex energi, tänk på den tilltänkte, då du laddar den. Begrav eller göm sen dockan i närheten av ditt åtrådda offers bostad. Har du inte märkt något resultat efter nio veckor, glöm då henne eller honom. En annan variant som ska motsatt verkan, om du t.ex. blir sexuellt trakasserad på jobbet eller blir förföljd av en jobbig f.d. pojkvän. Sy en svart tygdocka och fyll den sen med brännässlor. Läs sedan över den: jag binder din penis så du inte längre ska åtrå mig!

Ordlista inom voodoo

De ord du inte förstår i översättningarna, sök även dessa orden i ordlistan.


AgoRituellt avslutnings ord som Amen.
AngajanAffärer mellan en person och en Loa, vilken personen förväntar sig magiskt gensvar från i utbyte mot personens riter för Loan.
AssonHelig skallra som tillhör honugan eller mambon. att given asson betyder att man får präst eller prästinnerollen.
BagiEtt rum med ett altare som är tillägnat Loas.
Bakaond ande eller övernaturligt väsen som flackar omkring om nätterna och ofta tar form som djur.
BaptêmeEtt rituellt dop, där alla heliga objekt är invigda.
BatonLång stav eller käpp som används av Legba.
BattérieAnvänds i riter, ett speciellt system att använda asson, klappa händerna och spela trummor i en förenande rytm.
BizangoHemlig sekt som är känt för att göra zombies.
BokoPräst som praktiserar svart magi och är mera involverad i trolldom än i healing.
BoucanBål, eld som används i ceremonier.
Boule zenEn ceremoni där en govi innehåller en ti-bon-ange, som bränns för att släppa själen fri, till dess rätta hemvist.
Canzoglödande kolvandring, görs när en ny medlem initieras i sällskapet.
Carrefourkorsväg.
CataMinsta trumman av tre Rada trummor.
ChargeMagisk energi eller makt som möjliggörs en under speciella förhållanden..
ChevalEn person som är besatt av en Loa.
Cochon GrisHemligt sällskap inom Vodun som är kända för sina kannibalistiska aktiviteter, betyder ordagrant De Grå Grisarna.
Corps cadavrekropp, kött och blod utan själ.
Dahomeykungadöme i Väst Afrika, där Loas hör hemma.
DébâtementPeriod av psykisk rörelse, ofta väldigt intensiv och våldsam, vilket reflekterar kampen mellan gros-bon-ange och Loan under besättelseriten början.
DessouninEn ritual där en persons gros-bon-ange lämnar kroppen.
DjévoEtt rum inne i hounfort där vodun kandidater är invigda i religionen.
DrapeauxCermoniella flaggor .
DuppyLivskraften, när den har lämnat kroppen och kan göra onda saker.
Esperitande, själ av en död.
Farinemjöl som brukar användas till vévés.
Farine GuinéeKrossat kol som brukar användas till vévés.
Gardeskyddande amulett mot ondska.
GinenDe dödas värld, sägs vara i vattnet under jorden. Också hemlandet till Afrikaner där Loas finns.
GoviHelig kruka där andarna av de döda eller Loas förvaras.
Gros-bon-angeEn aspekt av själen som finns i kosmos (Urds väv).
HoholiSesam frön som placeras i en kista för att förhindra trollkarlars inblandning.
HounfortInre rummet där altaret är och voodoo praktiseras.
HounganIntierad vodun präst.
Houngénikonkvinnlig assistent till houngan eller mambon, hennes status är just under deras och det är också hon som leder sången under ritualer.
Hounsiaccepterad aspirant i en hounfort.
Hounsi bossaleEn hounsi som inte är fullärd och får göra alldagliga sysslor.
Hounsi canzoEn hounsi som är fullärd och ska genomgå canzo initieringen.
Hounsi cuisiniereOffer maten som kokas under en ritual.
Hounsi ventailleurAspirant som fixar offer djuret.
HountorAnden av trumman, kan också vara tamburin spelaren.
IféHistorisk stad i Nigeria.
KlerenRom som är favorit drickat till Guedé.
KonesansKunskapen om vodun riter och om Loas.
Ku-bha-sahSvärdet som La Place använder i riter också en symbol av Ogou.
La FlambeauOrdagrant: fackla. en titel på en del speciella Rada Loas. särskilt när deras makt är kallad.
LambiStor snäcka som används som horn i ceremonier.
LangageHemligt språk med vilket man talar med Loas.
La PlaceCeremoni mästaren som bär sabeln, kubha-sah.
Laver Têterituell huvudtvättning av huvudet, för att döpa en Loa.
Les invisibelesAlla osynliga väsen, inkl. Loas.
LoaVodun ande/väsen/gud.
Loup Garouvarulv.
MamanDen största trumman i Rada trumuppsättningen.
MamboVodun prästinna som genomgått asson.
Mangé secOffergåva till Loas, offer utan djurslakt.
Mèt tètEn persons skydds Loa.
Monter la têteSjälva besättelse riten.
MortsDe döda.
Mystèreen Loa.
NamRefererar till hela själen.
N' âmeköttets ande.
Nine NightNio dagars rit för en nyligen avliden person, äger rum när ti-bon-ange svävar runt kroppen.
OganMusik instrument.
OuangaMagisk amulett som användes i trolldom.
Ouete mò nan ba dloCeremoni när själen av en död blir placerad i en govi.
Paquets CongoLiten påse som skyddar mot sjukdom och onda andar.
vodun altaret.
PeristyleÖppen plats där riter hålls inför publik.
PetroVåldsamma riter, med stark energi, dans, trummor, sång. Eldritual.
PierreLoa-Små stenar som bebos av Loas.
Poteau-mitan-TaEn döds ande från kyrkogården där dess kropp ligger.
RadaRitulal till en viss Loa grupp.
RangeMagisk rit där ett föremål laddas med kraft från Loa.
RaraDansfestival på våren.
RelerAtt invokaera.
RenvoyerAtt skicka iväg Loas rituellt.
ReposoirEn rund cement fot runt ett träd som är heligt för Loa.
Saintssamma som Loa.
SecondeMellan trumman i Rada riter.
Servi Loaatt tillbedja, underhålla sin Loa.
ServiteurEn som utövar sina Loa riter.
SiyaleRituell rörelse av houngan/mambon för Loas i de fyra väderstrecken.
SociétéSällskapet som tillhör en hounfort.
SocleCementfoten runt mittpelaren i hountfort, poteau-mitan, där offergåvor placeras.
Tambouren trumma.
Ti-bon-angeAspekten i själen som utgör ens karaktär, viljestyrkan och ens egenskaper.
Ti GuininSöner och döttrar av Ginen.
Tonton MacouteEn bogeyman, ett namn på Duvalier ´s hemliga polis.
TraitementÖrt helande från en houngan.
VerserRituellt stänkande av vätskor på marken åt Loas.
VévéSymboliskt mönster för att kalla på Loas. Fungerar som fokuseringspunkt och altar plats för gåvor till Loas.
VodunReligiöst system på Haiti, blandning av Katolism, Afrikansk tro och inhemsk Indiansk tro.
YorubaaStälle i Nigeria där vodun har en del av sina rötter.
Z'ètoileEn pesons ödesstjärna i himmeln.
ZombiEn själös kropp som har kallts tillbaka från de döda och kan användas som slav.
Zombi astralEn ti-bon-ange som har rövats borts av en bokor, som utför hans ärenden.

normal

Tips för vidare studier:


Denna artikeln är tillägnad Bedilu Fattas minne, Damballah och Den Röda Draken.


normal

Vodoo på Haiti

Intervju med en voodoopräst av Tony Falcenclou:

De kallas för Papa Legba, Baron Samedi, Ogon Feray, Erzulie eller le Grande Brigitte. De är loa, det vill säga voudounandar som man också kallar änglar, djävlar eller mystiska väsen.

normal

Andarnas värld är en förebild för människorna. Andarna dikterar människans handlingar, berömmer eller straffar.

Ett stort antal av dessa andar har kommit från Västafrika och har installerat sig på Haiti samtidigt med de svarta människorna. På Haiti liksom på andra platser försäkrar dessa andar kontakten mellan människor och den gudomliga naturen, mellan levande och döda, det verkliga och det övernaturliga.

Hur LOA uppenbarar sig för människorna:

Varje LOA har tät knytning till något av naturens element eller med växter eller träd, mänskliga handlingar eller speciella riter. Det är på dessa signum som vodoo bekännare identifierar LOA och därigenom kan vända sig till någon specifik LOA eller flera LOAs på en gång med danser, trummor och offer.

Vad är vodoo?

Vodoo liknar inte andra religioner med tro på en gud, en synd, skam, lagbrott, evigt straff eller evig salighet. Vodoo ser varje individ som både ond och god och även varje gudom innehåller både gott och ont. Vodoo gör ingen skillnad på ande och kött, premierar inte avhållsamhet i något avseende utan ser den sensuella kroppen och den kämpande anden som ett.

Sanningen kan fångas endast i den totala föreningen mellan kropp och själ som uppnås under vodooceremoniens trummande, danser och sånger som leder till ett transliknande tillstånd där total förening med det gudomliga uppnås.

I vodoon ingår alltså en del ren hypnos, riter och ceremonier för att nå målet. Trancen har ett starkt drag av hemlighetsmakeri. Mysticism och dominans av Vodoo prästerna och prästinnorna. Vodoo prästerna utövar en högst påtaglig makt över sina lärjungar, skräck ingår i inte obetydlig grad till att få människorna in under prästernas inflytande.

Varje vodoo ceremoni är alltså en sorts demonstration av de naturkrafter symboliserade av de olika LOAs och visar deltagarnas förmåga att sammansmälta med dessa. Man börjar med att tända ljus och att rita vever vilket är streck ritade i uthällt mjöl.

Ritningarna är konstnärligt utförda, mystiska tecken och symboler. När en vever är färdigritad dansar de församlade på densamma tills dess den helt utplånats. Därefter kommer prästens kvinnliga uppvaktande in helt klädda i vitt. De utför rörelser och böner som skall försätta deltagarna i rätt stämning. Detta kan pågå i timmar. Därefter följer offrandet. Gudarna bjuds att äta av offrade djur liksom deltagarna. Initieringsriter med dopfunktion som berättigar till fullt deltagande i alla ceremonier med endast prästen i högre rang. Initieringsriterna är ofta smärtsamma och liknar fakir-handlingar (gå på glödande kol etc).

Liksom alla flergudsreligioner finns en uppsjö av gudar och andra:


normal

Erzulie - gudinna för hem renhet och kärlek (Jungfru Maria)

Legba - förförare av kvinnor, bråkmakare. Tycker om djuroffer av getter och tuppar (Petrus).

Agoré - med hustru La Siréne. Gudar för havet och öar.

Symboliseras av båtritningar och man offrar genom att sända ut små båtar på havet. Hustrun är en sjöjungfru.

Gédé Neimb - uppträder som Baron Samdi Representerar döden.

Den Haitiska Pluto. Klädd i svart, alltid hungrig, bär på ett kors, röker cigarr och bär mörka glasögon.

Fruktas allmänt.

Loco Attica - med hustru släkt med Lagba. Helare och beskyddare mot svart magi.

Papa Zaca - Jordbrukets gud. Grov figur med jättelik aptit. Har drag av en get. Bär en bondes kläde.

Vodoo är delad i:

Rada dit alla de nämda gudomligheterna hör. Dessa är godmodiga, välvilliga och minst onskefulla.

Pe`Tro däremot är kanske inte ondskefulla men definitivt aggressiva. Ceremonier och riter för denna del är ofta exstatiska och våldsamma.


normal

Culte des morts - mästare i mörk magi
En Haiitisk dödskult, där de dyrkar den mörka Baron Samedis : kyrkogårdarnas herre, eller slarvigt översatt Satan.
flertalet anhängare är kvinnor som vid den största högtiden den 2:a november alla själars dag , klär sig i purpur och svart vandrar till kyrkogårdar och blir ansatta-besatta av baron Samedi och hans medhjälpare Ghede, dödgrävaren.
För att komma i extas sjungs erotiska, och sexuellt laddade sånger, de dansar Banda med käppar som skall föreställa mannens erigerade könsorgan.
Culte des morts är förbjuden på Haiiti, men idkas fortfarande av ockultister där.