Hem

Eleggua Loa

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 421065, v4 - Status: normal.
är Loa

En Loa inom Voudun. Kallas även Papa Legba. En "busig" gud som vakar över barnen och resenärer. Han bistår även människor vid astralresor.

Alias: papa legba

normal

Papa legba är korsvägarnas beskyddare och är en riktig trickster fast han har omåttlig visdom. Innan någon loa visar sig så måste man åkalla papa legba först sägs det innom vodoum. Papa legba är en loa som åkallas både av hounogans och boukors. (både vita och svarta magiker)