Hem

Loa Les Invisibles

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 156996, v3 - Status: normal.
är en sorts Les Invisibles

Inom Voudun är detta en slags mindre gud som är lättare att kontakta än själva skaparen. Det finns många olika, både manliga och kvinnliga och de har nästan alla var sin funktion att fylla.

Alias: lwa

normal

Viktiga Loas i voodoon

Varje Loa har sin egen vever (liknande sigill) och de kan vara väldigt komplicerade och görs oftast av majsmjöl runt altaret och Poteau-mitan, pelaren i mitten av ceremoni platsen där Loas stiger ner för att deltaga. Det är för att tillkalla en speciell Loas kraft och närvaro man använder vêvês. Det finns tusentals Loas och nya tillkommer hela tiden, men jag nämner de viktigaste:


Legbahan som vaktar porten mellan oss och Loas, ingen Loa vågar anlända innan hans närvaro. Gestaltas oftast som en gammal svart vis man med käpp. Kallas alltid först vid voodoo ceremonier.
DamballahViktig ormgud, symboliserar universum, världsalltet där allt kommer ifrån och återgår till.
Baron Samedikyrkogårdens Loa, kvinnor brukar vallfärda dit under Samhain, och utför obscena danser till hans ära.
Agorémed hustru La Siréne. Gudar för havet och öar. Symboliseras av båtritningar och man offrar genom att sända ut små båtar på havet. Hustrun är en sjöjungfru.
Gédé Neimbuppträder som Baron Samdi Representerar döden. Den Haitiska Pluto. Klädd i svart, alltid hungrig, bär på ett kors, röker cigarr och bär mörka glasögon. Fruktas allmänt.
Loco Atticamed hustru släkt med Lagba. Helare och beskyddare mot svart magi.
Papa ZacaJordbrukets gud. Grov figur med jättelik aptit. Har drag av en get. Bär en bondes kläde.

Vodoo är delad i:

Rada dit alla de nämda gudomligheterna hör. Dessa är godmodiga, välvilliga och minst onskefulla.

Petro däremot är kanske inte ondskefulla men definitivt aggressiva. Ceremonier och riter för denna del är ofta exstatiska och våldsamma.

Det var vid en Petro ceremoni som man initierade det blodiga upproret mot koloniala Frankrike.

Ogoun-krigets, eldens Loa, liknar våra bärshärkar.

Guedeh-manlig fruktbarhets Loa, stark manlig sexualitet.

Barons-döden han själv.

normal

Ursprungligen var antgligen Loas de afrikanska gudar som slavarna förde med sig. Tron på dessa blandade sig sedan med helgondyrkandet i den katolska kyrkan och senare med västerländsk spiritism till den religion som finns idag. På gammalt shaman-vis kan Voudun-utövare sätta sig i trance och bli besatt av en Loa.