Hem

Fiktiv figur Livsform

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 526951, v4 - Status: normal.
Försteredaktör: lucipher
är en sorts Livsform

Person, djur eller varelse som är påhittad.

Alias: fiktiv figur, litterära karaktärer, påhittad figur, rollfigur och sagoväsen