Hem

Altare Magisk rekvisita

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 137231, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: Zorna
är Magisk rekvisita

En flat yta som inte får "besudlas" med något annat än magiskt arbete. Det kan vara allt från en stor flat sten till avancerat utkarvade bord.

Alias: altare

normal

Altaret

Ett altare kan vara en lugn hörna.

Enligt en del ska altaret vara vänt åt norr, men jag själv struntar i det då altaret får en väldigt konstig placering i rummet.

Här förvarar man sina redskap och utför riter.