Hem

Michael Harner Författare

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 405301, v2 - Status: normal.
är Författare

Författare och professor i socialantropologi

Alias: harner

normal

Michael Harner undervisar i antropologi vid New School for Social Research i New York och är för närvarande ordförande för antropologisektionen i New York Academy of Sciences. Han har varit gästprofessor vid Columbia, Yale och University of California i Berkeley, där han tog sin doktorsexamen och tjänstgjorde som biträdande föreståndare för Lowie Museum of Anthropology. Hans fältforskningar har upprepade gånger fört honom till övre Amazonas urskogar liksom till olika delar av västra Nordamerika och Mexico. Michael Harners böcker inbegriper The Jivaro, Shamanens väg, Hallucinogens and Shamanism och en roman, Cannibal, som han är medförfattare till.
Michael Harner är professor i socialantropologi och har egna djupgående erfarenheter av de shamanistiska metoderna. Han har initierats i shamanismens visdom av syd- och nordamerikanska indianer.