Hem

Shamanens väg Bok

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 1145, v2 - Status: normal.
Denna text är importerad från /old/book/shamanens_vaeg.html
är Bok
Behandlar Schamanism
Publicerad år 1989
ISBN 91-7374-514-6
sidantal 176
Av Michael Harner
Publicerad av Förlaget Korpen

Shamanen använder den makt som erbjuds honom inte bara av djuren utan också av växterna i trädgården Jorden.

Alias: shamanens väg: utdrag

normal

Ur: Shamanens Väg

Av: Michael Harner

Shamanen använder den makt som erbjuds honom inte bara av djuren utan också av växterna i trädgården Jorden. Alla dessa får givetvis sin kraft från solen. Medan djuren vanligen agerar som skyddandar tjänar växter som andehjälpare. Till skillnad från skyddsandarna är det bara shamaner som är i besittning av andehjälpare. Ickeshamaner har normalt inte växtkrafterna till sitt förfogande.

Precis som de mäktiga skyddsandarna vanligen är vilda, otämjda arter, är den stora massan av andehjälpare vilda, inte odlade växter. Det verkar som om de flesta av de tama djuren och odlade växterna helt enkelt inte besitter den andliga kraft som är nödvändig för att vara av betydelse för en shaman. Från shamansk synpunkt är själva det faktum att vissa djurarter och växter har tämjts och odlats ett tecken på deras brist på kraft.

Maktintrång är i likhet med smittsamma sjukdommar något som oftast verkar förekomma i stadsområden där befolkningen är tät. Utifrån SM-synpunkt (SM = Shamanska Medvetandetillståndet) beror detta på att många människor utan att veta om det besitter möjligheter att skada andra med utbrott av deras personliga makt när de kommer in i tillstånd av bristande känslomässig jämvikt som exempelvis ilska. När vi talar om någon som utstrålar fientlighet är det ett nästan latent uttryck för en shamanska uppfattningen.

Det shamanska avlägsnandet av skadliga maktintrång är ett svårt arbete, för shamanen suger ut dem ur en patient rent kroppsligen likaväl som mentalt och känslomässigt. Denna teknink är vida användi shamanska kulturer i så avlägsna delar av världen som Australien, Nord- och Sydamerika och Sibirien.

För att framgångsrikt utföra ett sugarbete måste shamanen väcka och mobilisera sina andehjälpare att bistå honom i utdragandet av kraftintrång från en patient. För detta ändamål utnyttjar shamanen en av sina maktsånger.

Proceduren för att dra ut eller avlägsna en maktinträngling är densamma som den man använder när man ska företa sig resan till Underjorde för en patient, till att börja med. Men när shamanen befinner sig i Tunneln och inte har hunnit särskilt långt ifrån ingången i marken blir proceduren annorlunda. Om patienten lider av ett skadligt maktintrång ser shamanen plötsligt en av de följande varelserna: Rovinsekter eller på annat sätt farliga insekter, Ormar med huggtänder eller andra kräldjur eller fiskar med synliga tänder. Han avbryter omedelbart resan för att handskas med dessa intränglingsmakter. Det innebär att blotta åsynen av en av dessa makter i Tunnelnär en signal som betyder att den omedelbart ska avlägsnas genom sugning. Men detta arbete ska bara utföras av en shaman som är i besittning av två andehjälpare vilka är identiska med anden bakom det maktintrång han just har sett. Om shamanen inte är redo för detta arbete återvänder han antingen från Tunneln eller passerar förbi den inträngande andekraften och fortsätter för att hämta en skyddsande till den sjuke patienten, vilketegentligen innebär att patienten får en understödjande behandling till dess utdragandet av maktintränglingen kan utföras.


normal

Baksidan

Shamanismen är naturfolkens ännu levande metod för att skapa hälsa i samhället och bevara balansen mellan människa och natur. Med hjälp av trummor, dans och sång försätter sig shamanen i ett förändrat medvetandetillstånd för att få kontakt med en vanligtvis dold verklighet som han hämtar hjälp och kraft ur. Shamanen är en helare eller psykoterapeut, men också en andlig ledare, siare, poet, helig politiker.
Shamanens väg - en vägledning till kraft och helande - är en bok som handlar om shamanismen, men det är också en praktisk handbok - en shamanismens ABC-bok - för den som själv vill utforska vår hemlighetsfulla inre verklighet och dela shamanens erfarenheter och insikter.