Hem

Magigrupp Grupp

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 765, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: Zorna
Denna text är importerad från /old/psi/magi/grupp.html
är en sorts Grupp

Någon form av grupp eller organisation vars, medlemmar sysslar med magi.

Alias: magigrupp

Cochon Gris
Magisk orden
Slutet sällskap i voudouns yttersta utkanter. Sägs ägna sig åt kannibalism och människooffer.
Bizango
Magisk orden
Hemligt voudonsällskap vars medlemmar låter sig ridas av baka istället för loa, samt zombifierar oskyldiga förbipasserande.
Ordo Arcanae
Magisk orden
Servants of the Light
Magisk orden
En modern västerländsk mysterieskola som undervisar per korrespondens, grundades år 1965 av W. E. (Ernie) Butler in England.
Illuminates of Thanateros
Magigrupp
Kaosmagisk grupp bildad i England.
Black Order
Magigrupp
Mörkmagisk nationalsocialistisk organisation med förgreningar i de flesta skandinaviska länder, USA, England mfl. Huvudkvarteret låg i Nya Zeeland.
Det Röda Lejonet
Holistisk/andlig grupp, Magigrupp
Den Inre Cirkeln träffas regelbundet för allmänna ockulta studier samt grundläggande insikt i pantheramagi.
Arcane School
Magisk orden
En esoterisk skola som, finansierad av Lucis Trust, ger korrespondenskurser mm baserat på Alice A. Baileys verk.
Tempel of Set
Magisk orden
En satanistisk orden som skapades då några medlemmar ur Church of Satan bröt sig loss. De har raderat ordet "satan" ur deras religion och ersatt det med Seth. De anser att detta bättre beskriver deras livsåskådning, utöver det undviker de säkerligen mångas fördomar när de inte kallar sig satanister på samma sätt som CoS gör.
Builders of the Adytum
Magisk orden
Mysterieskola & initiatorisk orden; studerar bland annat kabbalah och tarot.
Galdraheim Coven
Coven
Ett coven och ett webb-community; har större delen av sitt ritualverk helt öppet och tillgängligt.
VVT-Coven
Coven
Förmodligen världens enda WoT-Paganistiska Coven, baserat i Sverige.
Rosenkreutzorden
Magisk orden
Moderorganisation till en mängd ordnar som hävdar att deras traditioner härstammar från det forna Egypten.
Ancient Druid Order
Magisk orden
En gammal druidorden som grundades på 1700-talet (tror jag)
The Order of Bards, Ovates and Druids
Magisk orden
En internationell druid-orden som baserar sin undervisning och initiationsväg på de gamla graderna bard, ovate och druid.
Dragon Rouge
Magisk orden
Dragon Rouge praktiserar mörk magi. Begreppet mörk passar bättre än svart då det handlar om att träda in i de mörka (dvs dolda, dunkla) sfärerena i jakten på ockulta visdomar och färdigheter.
The Society of the Inner Light
Magisk orden
En orden grundad av Dion Fortune, för studiet av ockultism, mysticism och esoterisk psykologi. Kristna värderingar och västerländsk magi.
A.M.O.R.C.
Magisk orden
Rosenkors-Orden är, i stora drag, en världsomspännande broderskapsorganisation, etablerad och fungerande genom ett system av loger.
Golden Dawn
Magisk orden
Hermetic Order of the Golden Dawn manifesterades som ett initierande sällskap i London, England 1888 av tre framstående frimurare.
OTO
Magisk orden
Ordo Templi Orientis, en magiker-orden.
The Order of the Nine Angles
Magisk orden
En orden som arbetar med s.k. "Traditional Satanism", snarare än den moderna satanismen som Church of Satan och Temple of Seth arbetar med.. Man lever för mottot "Death before dishonour".
Merlinorden
Magisk orden
Merlinorden grundades 8 april 1988. Ordern arbetar med en förening av druid- & drott- mysterierna och den egyptiska Mizraimriten.
Proteus Coven
Coven
Garderianskt coven i New Jersey.
A.·. A.·.
Magisk orden
Orden grundad 1907 av Aleister Crowley och George Cecil Jones efter Aleister Crowley blivit utsparkad ur The Golden Dawn.
Sisterhood of Avalon
Magigrupp
Internationell grupp för kvinnor intresserade av de keltiska mysterierna.
House of the Horizon
Magisk orden
The House of the Horizon is an internet based school of occult instruction and initiation within the Western Mystery Tradition.
Caosagan Ordo Monz Aeon
Magigrupp
Caosagan Ordo Monz Aeon är ett magiskt sällskap som grundades år 2000. Som har en stark dragning åt den vänstra handens väg
L'Ordre Kabbalistique de la Rose Croix
Magisk orden
Orden arbetade med klassisk ockultism.
Societas Rosicruciana in Anglia
Magisk orden
Orden grundad i London i juni 1867 av Robert Wentworth Little.
The Order of Freemasonry
Magisk orden
Magisk orden.