Hem

Paranormal.se

Uppslagsverk för paranormala fenomen


The Order of Bards, Ovates and Druids Magisk orden

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 159750, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: fredrik
är Magisk orden

En internationell druid-orden som baserar sin undervisning och initiationsväg på de gamla graderna bard, ovate och druid.

Alias: o.b.o.d., order of bards ovates and druids och order of bards, ovates and druids

Detta är uppslagsordet för The Order of Bards, Ovates and Druids. Paranormal.se representerar inte denna grupp / Magisk orden.

Besök

The Druid Grove

http://www.druidry.org/

normal

Ordern erbjuder korrespondenskurser där man får kontakt med en tutor, en erfaren druid som kan hjälpa en, fungera som bollplank för ens funderingar och som sjävl gått igenom alla lektionerna. Om man utför lektionerna en i veckan (som är max-fart) så är det ett års studier per grad.

Barden fokuserar på kunskap om de gamla myterna, bevarandet av traditionerna och förmedlandet av desamma. Poesi och att utforska de inre världarna är en väsentlig del av undervisningen.

Ovates (vilket jag inte hittat någon svensk översättning av) fokuserar på de praktisk-magiska aspekterna, såsom divination, helande mm. (Även kallat lägre magi.)

Druiderna är både ett slags prästerskap, i det att de leder ceremonier och har direkt kontakt med gudomarna, samt har stort fokus på den högre magin, utvecklingen av det andliga inom och utom (i sig själva och i samhället). De förmedlar också kunskaper och lär upp nya barder, ovates och druider.