Hem

Druidism Hedendom

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 432, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: fredrik
Denna text är importerad från /old/psi/druidism.html
är Hedendom , Trobart och Praktiserbart

Keltisk tradition för andlig utveckling och magi.

Alias: druidism

normal

Druidernas andliga tradition kan spåras många tusen år tillbaka. Ett återkommande tema där en person förs in i modersgudinnans mage för att återfödas som druid kan spåras till grottmålningar som är över 25000 år gamla, men syns tydligt i den för-druidiska stenresningen i New Grange där en grottgång är lagd så att vintersolståndets första strålar möter den som sitter där.

En text som är central för druidismen även i dag är texten om hur en pojke efter många omständigheter blir slukad av en gudinna, men där förvandlar sig till ett foster som sedan föds och blir historiens störste poet och bard: Taliesin. Texten är nedskriven under 1600-talet av en kristen munk efter att den förmodligen förts i muntlig tradition åtskilliga århundranden innan dess.

Under för-kristen tid utvecklades ett system i druidismen med tre grader för utbildningen: Bard, ovat och druid.

Bardens träning kunde vara i 12 år, och inkluderade mycket av det vi lär oss i dagens skolor, såsom konsten att läsa och skriva, men även att lära sig många dikter och berättelser utantill. Barderna blev dem som förde traditionerna vidare; de återberättade historierna från deras förfäder och trollband folket med sin musik. Det upprättades bard-skolor, som med kristendomens intåg senare blev bibelskolor, men med osedvanligt mycket musik, poesi och skådespel.
Som ovat lärde man sig om naturens magi: örterna, stenarna, träden... De lärde sig helande och divination, kommunicerade med landet och gudomarna. Mycket av detta kan vara det som levde kvar som trollgummor i byarnas utkanter.
Druiderna var de som främst ledde traditionen vidare. De undervisade de som skulle bli druider, ledde ceremonierna och firandena ute i byarna. Det finns många tecken på att de även reste vida omkring och lärde sig av andra folk och deras religioner och traditioner.

Det finns mig veterligen ingen obruten linje av upplärda druider, men redan på 1600-talet med renässansen bildades sällskap som började studera de äldre traditionerna. I dag finns flera druid-ordnar; vissa är mer socitets-sällskap med välgörenhet som fokus, vissa fokuserar mer på de mystiska traditionerna.

normal

Three totems of the city druid:
the pigeon, the rat, the sycamore tree