Hem

Paranormal.se

Uppslagsverk för paranormala fenomen


Det Röda Lejonet Holistisk/andlig grupp, Magigrupp

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 1261, v1 - Status: normal.
Denna text är importerad från /old/group/roeda_lejonet.html
är Holistisk/andlig grupp och Magigrupp

Den Inre Cirkeln träffas regelbundet för allmänna ockulta studier samt grundläggande insikt i pantheramagi.

Alias: det röda lejonet

Detta är uppslagsordet för Det Röda Lejonet. Paranormal.se representerar inte denna grupp / Holistisk/andlig grupp.

Besök

Red Lion home page

http://www.geocities.com/HotSprings/Spa/5768/

normal

Den yttersta cirkeln

Individ som deltager i någon av våra kurser eller beställer ett studiehäfte utan att vara medlem.

Den yttre cirkeln

Det Röda Lejonet (The Fraternity of The Red Lion)

Medlemskap i Det Röda Lejonet innebär att du erhåller undervisning i häxkonst och traditionell ockultism till ett mycket billigt pris, samt att du kan bli inbjuden till fester och dylikt.

Häxcirklar och ockulta grupper

Nybildade Häxcirklar och Ockulta grupper är välkomna att ingå i Den Yttre Cirkelns gemenskap. Dessa grupper bedriver och ansvarar för sin egen verksamhet, men erhåller om så önskas hjälp och stöd från Det Röda Lejonet.

Den inre cirkeln

Den medlem som vill studera magi och häxkonst mer intensivt kan efter en en viss tid erbjudas medlemskap i Den Inre Cirkeln. Medlemskap och undervisning i Den Inre Cirkeln är kostnadsfri för deltagaren.

Den Inre Cirkeln träffas regelbundet för allmänna ockulta studier samt grundläggande insikt i pantheramagi.

Ordo panthera leo

Den som en längre tid studerat tillsammans med Den Inre Cirkeln, kan bli kallad ingå i Ordo Panthera Leo.