Hem

Holistisk/andlig grupp Organisation

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 732, v5 - Status: normal.
Försteredaktör: ambersljus
Denna text är importerad från /old/psi/new_age/grupp.html
är en sorts Organisation

En grupp som har någon slags intresse med anknytning till det paranormala så som en världsåskådning.

Alias: holistisk grupp och newagegrupp

Lila Oberon butik och fik
Café, Butik, Holistisk/andlig grupp
Regnbågscentret
Holistisk/andlig grupp
De erbjuda ett antal kursalternativ som på olika sätt hjälper oss att leva mer fullt av livet. Att förändra oss själva kan kräva både inspiration, stöd och uthållighet.
Soluddens energicenter
Holistisk/andlig grupp
energicenter.
Uppsala qigong center
Holistisk/andlig grupp
Har kurser i medicinsk QiGong.
Stiftelsen Stjärnsund
Kursgård, Stiftelse, Holistisk/andlig grupp
Teosofiska Samfundet
Holistisk/andlig grupp
Redan från början var huvudsyftet att bilda en kärna av aktivt, universellt broderskap utan hänsyn till ras, färg, kön, samhällsställning eller troslära.
Pan
Holistisk/andlig grupp
Akal Center
Holistisk/andlig grupp
Deras verksamhet erbjuder yogaundervisning och individuella behandlingar, samt kurser och föredrag inom områdena livsåskådning, personlig utveckling, hälsa, dans och scenkonst.
Hälsans Hus i Landvetter
Holistisk/andlig grupp
Ett spa som har allt från hälsobehandlingar, träning, vattengymnastik till yoga.
Häxans hus
Holistisk/andlig grupp
Häxans Hus
Idun
Holistisk/andlig grupp
Inre Oasen
Holistisk/andlig grupp
Numera nedlagt
Jordhälsocentrum
Holistisk/andlig grupp
Jordhälsocentrum
BlackNet
Holistisk/andlig grupp
Café Vega
Holistisk/andlig grupp, Café
Deva Center
Holistisk/andlig grupp
EnergiFokus
Holistisk/andlig grupp
Centrum för inre kraft som drivs av Carita Stenbäck.
Fa Lun Xiulian Dafa - FaLun Gong
Holistisk/andlig grupp
Fa Lun Xiulian Dafa - FaLun Gong New Age grupp
Gaia Center
Holistisk/andlig grupp
Arrangerar föredrag, kurser och utbildningar som inspirerar människor till växande och handling. Utforskar hur helhetsperspektiv ser ut på ett djupt och allomfattande plan.
Galleri Medmera
Holistisk/andlig grupp
Gyllene Vagnen
Holistisk/andlig grupp
Holistiskt Center
Holistisk/andlig grupp
Numera nedlagt
Livsåskådningshuset
Holistisk/andlig grupp
Nytänkarna
Holistisk/andlig grupp
Nätverket för Gränsöverskridande Vetenskap
Holistisk/andlig grupp, Nätverk
Var ett forum för nytänkande människor och organisationer med andligt perspektiv inom vetenskapen.
Rinkesta Slott
Holistisk/andlig grupp
Kurs och Konferensslott i vackra Södermanland. Rinkesta slott byggdes på 1600-talet. Sitt nuvarande utseende fick slottet vid en omfattande reparation 1775.
Skeppsuddens kursgård
Holistisk/andlig grupp
Wäxthuset, Väddö
Holistisk/andlig grupp
A.R.E.
Förening, Holistisk/andlig grupp
Ananda
Förening, Holistisk/andlig grupp
En förening som vill utifrån aspekten kropp - själ - ande, främja mänsklig utveckling och därigenom bidra till att jorden utvecklas till en fredlig och kärleksfull planet.
Det Röda Lejonet
Holistisk/andlig grupp, Magigrupp
Den Inre Cirkeln träffas regelbundet för allmänna ockulta studier samt grundläggande insikt i pantheramagi.
Octagon
Café, Holistisk/andlig grupp, Förening
En ideell förening som vill verka för utveckling till större medvetenhet och holistisk livssyn. Ej aktiv längre.
Emissary of Light
Holistisk/andlig grupp
En grupp som är influerad av ljuset och sk. indigobarn. Erbjuder kurser etc på deras webbplats.
Föreningen Vännerna i Göteborg
Holistisk/andlig grupp, Förening
En spiritistisk förening som anordnar föredrag och mediala demonstrationer, dvs seanser.
Fraternitas Saturni
Holistisk/andlig grupp, Denomination
Tysk occultistisk rörelse med anknytning till Rosenkreutz-rörelsen. Bildades på 1920-talet av Heinrich Tränker och har bl.a låtit publicera en del av Aleister Crowleys verk.
Amerikanska Manatakaindianers rådsförsamling
Holistisk/andlig grupp
En indiansk sammanslutning som bevarar och beskyddar den heliga platsen Manataka.
Spiran
Holistisk/andlig grupp, Förening
Förening i Stenungsund för spiritualister och andra med paranormalt intresse.
Sällskapet sanningsökarna
Holistisk/andlig grupp, Förening
Ideéll förening som annordnar seanser
Hela Hjärtat
Förening, Café, Holistisk/andlig grupp
En ideell förening ned mottot: Tänk positivt, tala positivt, handla positivt och låt hjärtat vara med
Rosenkvartsen Friskvårdscenter
Holistisk/andlig grupp
De har behandlingar, säljer produkter, har kurser, har öppna meditationer och ljustjänster
Butterfly Hälsocenter
Café, Stiftelse, Holistisk/andlig grupp
Café, butik, kurser, terapeuter, mm. Arbetar holistiskt, dvs tillsammans med terapeuter som arbetar med både kropp, känslor och tankar.
Spiritualistiska Sällskapet i Göteborg
Förening, Holistisk/andlig grupp
Erbjuder föreläsningar och demonstrationer.
Humanity's Team i Göteborg
Holistisk/andlig grupp
Hälsans hus i Stockholm
Holistisk/andlig grupp, Stiftelse
Ett forum för självständiga verksamheter inom hälsa, terapi, friskvård och miljö/ekologi. Verksamheten bedrives genom att hyra ut lokaler.
Hälsans hus i Lund
Holistisk/andlig grupp, Förening
Drivs av Alternativterapeuternas förening i Lund. I huset arbetar ca: 30 terapeuter, b la kroppsterapeuter, samtalsterapeuter, homeopati, NLP, coaching, healing aura-soma med mera.
Stockholms Spiritualistiska Förening
Holistisk/andlig grupp, Förening
Ideéll förening som anordnar bl a seanser, healing, kurser, cirklar och föredrag.
The Movement for God Government on Earth
Holistisk/andlig grupp
A movement started by an international group of students of the I AM teachings. It is a move to stand up and declare our Rights to a world where we are governed by leaders who have realised their Oneness with God, their Higher Selves, and can therefore bring in the abundant life to all.
Teosofiska Samfundet Humanitas
Holistisk/andlig grupp
Den erbjuder en stegvis fördjupning i teosofins filosofi och den esoteriska världbilden, med tonvikt på teosofins sju huvudläror. För att bli fullvärdig medlem krävs initiering i någon av Samfundets loger, vilken ger en ökad insikt genom att medlemmen inför sitt Högre Jag tar ställning i frågor vilka är av vikt för den egna individens karaktärsdaning.
Teosofiska Samfundet (Adyar)
Holistisk/andlig grupp
En gren av det Teosofiska Samfundet med säte i Adyar, Indien
Teosofiska Samfundet (Pasadena)
Holistisk/andlig grupp
En gren av det Teosofiska Samfundet med säte i Pasadena, Kalifornien
United Lodge of Theosophists
Holistisk/andlig grupp
Inriktningen för denna loge är att självständigt och hängivet tjäna teosofins sak utan att vara bunden vid någon teosofisk organisation. Den är lojal mot den Teosofiska Rörelsens stora grundare men befattar sig inte med tvistefrågor eller olikheter i personliga åsikter.
Den Liberala Katolska Kyrkan
Holistisk/andlig grupp
En form av kristendom öppen för teosofiska idéer, inklusive reinkarnation. Den är inte knuten till den Romersk-katolska kyrkan.