Hem

Paranormal.se

Uppslagsverk för paranormala fenomen


Galleri Medmera ( 1976 - 1981 ) Holistisk/andlig grupp

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 1265, v1 - Status: normal.
Denna text är importerad från /old/group/galleri_medmera.html
är Holistisk/andlig grupp
Start 1976
Slut 1981
plats Stockholm

Alias: galleri medmeras

normal

Galleri Medmera skapades 1976 på Söder i Stockholm av en grupp människor med kulturella oc h terapeutiska intressen. Verksamheten hedrevs i före detta apotekslokaler på Bellmansgatan i form av utställningar, musikaftnar, lyrikkvällar, föredrag samt olika slag av terapier.

Galleriet utvecklades snart till ett helhetscenter, och under fem år var det en träffpunkt för New Age-intresserade människor. Bland de drivande krafterna var psykologen Lena Wadenmark (nu Lena Kristina Tuulse).

Galleriet hade ett varierat New Age-program med föredrag och terapiverksamhet, såsom primalterapi, frigörande andning, rolfing, chakrabalansering, zonterapi, healing och STAR-kurser. En vegetarisk servering fanns.

Lars Lagerstedt sa 1981:

- Vi vill arheta för att sprida en holistisk människosyn och världsuppfattning.

Men 1981 tvingades verksamheten upphöra, sedan grannar klagat på störande ljud från galleriet.