Hem

Paranormal.se

Uppslagsverk för paranormala fenomen


Nytänkarna ( 1982 - ) Holistisk/andlig grupp

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 1270, v1 - Status: normal.
Denna text är importerad från /old/group/nytaenkarna.html
är Holistisk/andlig grupp
Start 1982

Alias: nytänkarna

Detta är uppslagsordet för Nytänkarna. Paranormal.se representerar inte denna grupp / Holistisk/andlig grupp.

normal

1982 startade fem kvinnor föreningen Nytänkarna: skådespelerskan Bibi Andersson, journalisten Margareta Calmgård-Bergmark, riksdagsledamoten Birgitta Hambræus, framtidskonsulenten Kerstin Nordin samt journalisten Ingrid Olausson.

Nytänkarna anordnade föredrag och seminarier i den nya tidens anda. Man ville främst informera opinionshildare om vissa nya tankar. Bland föredragshallarna fanns Dalai Lama, Paul Davies, Odd Engström, Rollo May, Raymond Moody, Melvin Morse, Sir George Trevelyan, Eileen Caddy, Willis Harman, Rupert Sheldrake, Kenneth Ring, llya Prigogine, Hazel Henderson, Viktor Frankl, Willis Harman, Danilo Dolci, Tony Buzan, Johan Galtung, Jean Houston, Danah Zohar och Peter Russell.

Vid Nytänkarnas 10-årsjubileum 1992 sa Kerstin Nordin:

-Vi skönjer allt tydligare att allt i universum hänger samman, att allt är delar av samma helhet och att allt har liv. Detta synsätt har vi i Nytänkarna velat sprida.

Programmet var betydligt tunnare än Pans och Devas, men flera av de främsta internationella New Age- personligheterna framträdde hos Nytänkarna.

Verksamheten har nu upphört.