Hem

Peter Russell Person

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 1536, v1 - Status: normal.
Denna text är importerad från /old/person/russell_p.html
är Person

Russell tar upp idén om jorden som en levande organism, den så kallade Gaia-hypotesen.

Alias: peter russell och russell, peter

normal

Peter Russell är en viktig New Age-tänkare 1982 kom hans bok En uppvaknande värld (svensk översättning 1984) Där tecknar han en bild av kosmos utveckling från Stora Smällen till livetjorden idag, och han har en vison av framtiden.

Russell tar upp idén om jorden som en levande organism, den så kallade Gaia-hypotesen. Liksom människokroppen beter sig på ett välorganiserat sätt i ett bestämt syfte, så gör ocksa jorden det. Och detta ingår i en plan för livets upprätthållande. Liksom kroppen kan kontrollera sina livsprocesser, exempelvis temperaturen, så att den hela tiden ligger omkring 37 grader, och antalet vita blodkroppar, så kan jorden kontrollera sin temperatur. så att den alltid är livsfrämjande, och sammansättningen av luften, vattnet och marken, så att optimala livsbetingelser hela tiden finns. Jordens biosfär kan därför betraktas som ett levande, självorganiserande system.

Peter Russell lanserar också idén om det obegränsade jaget. Han menar att det bland människorna idag sker en förändring i uppfattningen av vad jag är. Enligt den gamla modellen är jag allt som begränsas av min hud, och ingenting annat. Men ett nytt sätt att se börjar breda ut sig, där jag identifierar mig med alltet. Och den förändringen i synsätt innebär ett språng i utvecklingen, som kan jämföras med när människan började inse att det inte är solen som rör sig kring jorden, utan jorden som går i en bana runt solen.

En grundtanke i detta sammanhang är att i mitt innersta är jag av samma väsen som du och hela universum Våra individuella medvetanden ar som vattendroppar ur havet. Varje droppe är en unik. individuell droppe med egen identitet ocn egna speciella cgenskaper - tindå är varje droppe också av samma natur som havet: vatten Denna upplevelse av alltings enhet är kärnan i enhetsmystikcn: i vårt innersta är vi alla förenade Vårt väsen är Varat självt

När vi inser detta, upplöses individualitcten och ger plats för upplevelsen att vara en del av ett gränslöst varande - men denna förlust av den egna individualiteten är ingen verklig förintelse, utan i stället det enda sanna livet. Att bort från det vanliga begränsade jaget är att vakna upp och finna att ens innersta jag är det som genomsyrar hela universum och alla andra varelser

Om vi verkligen upplever denna vår enhet med allt, då påverkar det vårt liv och skapar ett nytt samhälle, där vi inte misshandlar oss själva och andra och inte förstör vår värld.

Insikten att allt är Ett är Upplysning. Dcn upplysta människan känner en spontan kärlek till allt.