Hem

En uppvaknande värld Bok

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 1163, v3 - Status: normal.
Denna text är importerad från /old/book/uppvaknande_vaerld.html
är Bok

Vad är det egna jagets innersta väsen? frågar Peter Russell. För att ge ett svar hänvisar han till "den oförgängliga filosofin".

Alias: en uppvaknande värld

normal

Peter Russell: En uppvaknande värld (Studieförlaget 1984) Författaren anser att vi står på tröskeln till en ny tidsålder. En väsentlig del i den nya tidens tänkande är en obegränsad jaguppfattning. Vi befinner oss nu nära ett genombrott från ett begränsat till ett obegränsat jagtänkande, till en ny uppfattning om oss själva och vad vi är i universum. Vi har ännu en dominerande jagmodell, som är det hudomslutna jaget, dvs uppfattningen att jag är det som finns under min egen hud och ingenting mer, men det finns andra modeller, till exempel den att det existerar ett universellt jag, som inte är omslutet av huden, ett jag vars innersta väsen är enhet med hela skapelsen.

Vad är det egna jagets innersta väsen? frågar Peter Russell. För att ge ett svar hänvisar han till den oförgängliga filosofin, som säger att i mitt innersta är jag av samma väsen som du och hela universum.