Hem

Paranormal.se

Uppslagsverk för paranormala fenomen


Holistiskt Center ( 1983 - ) Holistisk/andlig grupp

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 1273, v2 - Status: normal.
Denna text är importerad från /old/group/holistiskt_center.html
är Holistisk/andlig grupp
Start 1983
plats Göteborg

Numera nedlagt

Alias: holistiskt center

Detta är uppslagsordet för Holistiskt Center. Paranormal.se representerar inte denna grupp / Holistisk/andlig grupp.

normal

I Götehorg fanns sedan 1983 Holistiskt Center, som drevs av Yvonne Mårtensson med föredrag kurser och terapeutisk verksamhet. Det är nu vilande, sedan Yvonne fått en son.