Hem

Paranormal.se

Uppslagsverk för paranormala fenomen


Wäxthuset, Väddö Holistisk/andlig grupp

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 1266, v1 - Status: normal.
Denna text är importerad från /old/group/waexthuset_vaeddoe.html
är Holistisk/andlig grupp
Representerar webbsidan http://www.waxthuset.se/ plats Stockholm

Adress:
Telefon:
0175-312 90

Alias: wäxthuset, väddö

Detta är uppslagsordet för Wäxthuset, Väddö. Paranormal.se representerar inte denna grupp / Holistisk/andlig grupp.

normal

Lena Kristina Tuulse och hennes man Toomas fortsatte sin del av Galleri Medmeras verksamhet i Wäxthuset på Väddö i Uppland, vilket startat 1976 och blev ett center för livs inspiration och skapande. Där har man kunnat lyssna till olika lärare och terapeuter och gå kurser i inre personlig utveckling. Positivt tänkande är en kärnidé i Wäxthuset - så som: jag är alltid på rätt plats vid rätt tid och med framgång engagerad i rätt verksamhet. Frigörande andning är också något viktigt.

I Wäxthusets program står det att målsättningen är att höja människors andliga nivå och skapande förmåga, öka deras ansvarstagande för sig själva, för sina relationer till varandra och till jorden i en anda av kärlek och harmoni samt att sträva mot inre frid och yttre fred i tankar, ord och handlingar.

Fjäll 6908, 760 40 Väddö. Tfn 0175-312 90.