Hem

Paranormal.se

Uppslagsverk för paranormala fenomen


Sällskapet sanningsökarna Holistisk/andlig grupp, Förening

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 518541, v3 - Status: normal.
är Holistisk/andlig grupp och Förening
plats Stockholm

Adress:
Kammakargatan 54
  Stockholm
Telefon:
08-411 66 04

Ideéll förening som annordnar seanser

Alias: sällskapet sanningssökarna, sällskapet sanningsökarna och sällskapet sanningsökarna stockholm

Detta är uppslagsordet för Sällskapet sanningsökarna. Paranormal.se representerar inte denna grupp / Holistisk/andlig grupp.

Besök

Sällskapet sanningsökarnas webbplats

http://www.sanningssokarna.se

normal

Sällskapet Sanningssökarna:

-har sedan 1904 verkar för spiritualismen i Sverige.
-vill sprida kunskap om spiritualismens filosofi - en logisk, bärande och harmonisk livsåskådning som ger förståelse för livets mening.
-anordnar för detta ändamål regelbundet seansandakter, föredrag samt utvecklingskurser och utvecklingscirklar. Kurser och cirklar är om annat inte anges lämpliga för envar som önskar och söker andlig utveckling.

normal

Föreningen möts oftast för seansersöndagar på besöksadressen klockan 13.15, var där i god tid dock.

normal

Sällskapet Sanningsökarna bildades år 1904 och är idag Sveriges äldsta spiritualistiska förening. Sällskapet antog sitt nuvarande namn vid ett årsmöte den 6 April 1956.

Inflytandet av den moderna vetenskapen under 1700-¤4¤ kom till kännedom för gemene man under slutet av 1800-talet. Många sällskap och rörelser bildades för att utveckla och undersöka de vetenskapliga studierna på allmän basis.

När Sällskapet bildades på Östermalm i Stockholm var det under namnet Frenologiska Sällskapet. Efter andra världskriget togs frågan om ett namnbyte upp. Detta då inriktningen ifrån att basera verksamheten på den österrikiske anatomen Frantz Gall´s frenologiska teori - utgiven i slutet av 1700-talet - avhandlande hur man bestämmer en människas karaktär utifrån formen av hennes huvudskål - ändrats till att i huvudsak ägna sig åt spiritualistiska seanser.

Den 21 januari 1920 stiftades Spiritualistisk Mission av Grevinnan Louise Breitholtz f Wachmeister. Tanken med Spiritualistisk Mission var att sprida den spiritualistiska läran. Vid årsmötet den 6 april 1921 ändrades så sällskapets namn till Spiritualistiska Sällskapet. Styrelsen och medlemmarna hade nu tagit ställning för att sprida den spiritualistiska filosofin, dvs verka för att göra spiritualismens stora livsförklarande och livsbefrämjande idéer mera allmänt kända och uppskattade. Verksamheten baserades på föredrag, spiritualistisk litteratur samt utvecklingsseanser, dock endast för medlemmar.

Vid det årsmöte som hölls den 6 april 1956 och där Sällskapets namn ändrades till Sällskapet Sanningsökarna, beslutades så om att vidga verksamheten till att bedriva storseanser och att dessa skulle vara öppna sådana för såväl gäster som medlemmar.

Från år 1922 bedrev Sällskapet sin verksamhet i Tegnersalen, Kammakargatan 27, 1tr ö g. I samband med att fastighetens likaliteter skulle omvandlas till bostadsrätter och Sällskapet således inte kunde fortsätta att driva sin verksamhet där, söktes ny lokal att hyra - och det visade sig finnas så nära som tvärs över gatan bara, i Tempel Riddares Ordens hus, Kammakargatan 56, där Sällskapet direkt fann sig väl tillrätta och vid dagens datum fortfarande har sin verksamhet.

Sällskapet Sanningsökarnas nuvarande verksamhet består i huvudsak i att fortsätta att annordna storseanser för medlemmar och gäster. Därutöver av erbjuda föredrag inom skiftande områden inom den spiritualistiska livsåskådning, vidare att anordna cirklar för andlig medial utveckling, samt erbjuda healing vid för detta ändamål i programmet angivna tillfällen.

Sällskapet lägger stor vikt vid att våra medlemmar och gäster ska uppleva en ljus, varm, generös och öppen stämning vid våra sammankomster. Viktigt känns också att utöver det uttala andliga utbudet erbjuda möjligheten till en givande, stimulerande och uppbyggande, mänsklig gemenskap, vilket ges möjlighet till bland annat runt kaffebordet vid vilket Sällskapets sammankomster avslutas.

Avslutningsvis presenteras här ett antal i sammanhanget tongivande personer s teorier och tankegångar bakåt i historien som har kommit att ligga till grund för Spirutalismens fäste, samt utveckling, i Sverige.

Emanuel Swedenborg (1688-1772). Filosof, vetenskapsman, mystiker och profet som omsatte många av sina observationer och teorier i digra verk. Hans viktigaste verk, Regum Animale behandlar bland annat människosjälen och dess öde efter döden.

Andrew Jackson Davis (1826-1910). Antropolog, dr i medicin och spiritiströrelsens störste teoretiker. Sitt främsta kosmologiska verk, The principles of Nature (1845) dikterade han under hypnos. Hans egentliga spiritistiska arbete är dock The Philosophy or Spiritual Intercourse (1850).

Margatetta, Leah och Kate Fox. Systrarna Fox från Hydesville i staten New York står för den enorma spridning spiritismen fick i USA. I slutet av 1848 utvecklade systrarna Fox en metod att tolka de oförklarliga oljud som hemsökte deras hus.

Allan Kardec, pseudonym för Hippolyte Léon Denizard Rivail (1804-1869). Fransk lärare, läkare, professor och också ivrig spiritist. Hans mest kända böcker är Le Livre des espirits (Andarnas bok) (1857), Les livre des médiums (Mediernas bok) (1861), L´évangile selon le spiritisme (Evangeliet enligt spiritsmen) (1864).

Hellenbach. I Tyskland har Hellenbachs transcendentala individualism en anhängarkräts som lär möjlighet, men ej direkt nödvändighet av reinkarnation, och huvudsakligen därigenom skiljer sig från den franska spiritism att den går lika långt i att underskatta mediernas utsagor som den sernare i att överkatta dem.

Denna historik är nedtecknad av Iréne Wärme, vice ordförande för sällskapet, på bas av tidigare nedtecknad historik i samband med Sällskapets 90-årsjubileum, med tillägg att härledas till därefter följande verksamhetsår.

Vi som representerar Sällskapet Sanningsökarnas styrelse, när tiden träder in i år 2004 - Sällskapets 100 års jubileumsår, ser fram emot Sällskapets framledes fortsatta engageman i att sprida kunskap om spiritualismens filosofi. -En logisk, bärande och harmonisk livsåskådning som ger förståelse för livets mening.