Hem

Förening Organisation

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 105838, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: Guson
är en sorts Organisation

En liten organisation eller grupp människor med samma intresse.

Alias: organisationer och sällskap

Passageriter
Förening
Passageriter är en organisation som utvecklar och erbjuder passageriter för livets alla skeden, från vaggan till graven.
CAUS
UFO-förening
Citizens Against UFO Secrecy
Norrköpings Reikiförening
Förening
Förening i Norrköping som bedriver Reiki bl.a. kurs verksamhet.
Canadian Herbal Research Society
Förening
Society for promoting herbalism and botanic medicine throughout Canada.
Spiran
Förening, Holistisk/andlig grupp
Förening i Stenungsund för spiritualister och andra med paranormalt intresse.
Förenade Reikiförbundet
Förening
Verka för att sprida Reiki samt att utbyta erfarenheter och sprida kunskap inom området.
The Atlantic Paranormal Society
Spökjägarförening
En amerikansk spökjägarförening som blivit välkända via dokumentärserien Ghost Hunters.
International Ghost Hunters Society
Spökjägarförening
A Society, dedicated to the research, documentation, education, and investigation of ghostly phenomena.
Ananda
Holistisk/andlig grupp, Förening
En förening som vill utifrån aspekten kropp - själ - ande, främja mänsklig utveckling och därigenom bidra till att jorden utvecklas till en fredlig och kärleksfull planet.
UFO-Luftrumsbevakning
UFO-förening
UFO-Sverige
UFO-förening
Granskning av Fenomen
Spökjägarförening
Skapades för att öka intresset bland allmänheten för förekomsten av paranormala fenomen och genom vetenskapliga och seriösa metoder undersöka dessa.
A.R.E.
Holistisk/andlig grupp, Förening
Octagon
Förening, Holistisk/andlig grupp, Café
En ideell förening som vill verka för utveckling till större medvetenhet och holistisk livssyn. Ej aktiv längre.
Föreningen för Psykobiofysik
Förening
Svenska Slagruteförbundet
Förening
En rikstäckande ideell organisation som jobbar för att sprida slagrutekonsten inom landet
Arkivet för UFO-forskning
UFO-förening, Bibliotek
The collection represents more than 500 meters on shelves.
Organisationen för Ny Fysik
Förening
En ideell förening vars syfte är att bidra till utveckling av alternativa energiformer och vara ett forum för forskning i gränstrakten av etablerade vetenskapsparadigm.
MUFON
Nätverk, UFO-förening
Mutual UFO network. Världens största UFO-organisation.
Riksföreningen Autism
Förening
En förening som knyter samman autistiska personer, och även deras anhöriga.
Kritiska utforskare
Spökjägarförening
Förening för amatörforskning kring spökfenomen på kritiskt och vetenskapligt vis.
Föreningen Vännerna i Göteborg
Förening, Holistisk/andlig grupp
En spiritistisk förening som anordnar föredrag och mediala demonstrationer, dvs seanser.
Center for Treatment and Research of Experienced Anomalous Trauma
Vetenskaplig organisation, UFO-förening
Ett center för att kartlägga de upplevelser människor har vid olika slag av UFO-upplevelser, bl a vid sk ombordtagning.
Sällskapet sanningsökarna
Förening, Holistisk/andlig grupp
Ideéll förening som annordnar seanser
Idavallen
Förening
Idavallen är en förening för nordisk naturreligion i Stockholm.
Jordstrålningscentrum
Förening
Jordstrålningscentrum anordnar föredrag och kurser centralt i Stockholm.
AGEAC
Förening
Föreningen för antropologiska, kulturella och vetenskapliga studier.
Luna
Förening
Luna är en Uppsalabaserad förening och ett socialt nätverk för individer med intresse för ockultism, esoterik, nyhedendom, magi samt andra ämnen nära knutna till dessa.
Spiritus
Webbplats, Förening
Här kan du finna information om seanser, kontakt med andevärlden, mediumitet, meditation, hypnos, olika syn på spiritualism, m.m.
Drömcentrum
Förening
Hos drömcentrum kan du hitta allt som du behöver känna till för att komma igång och jobba med den oerhörda skatt som du får varje natt, i form av drömmar.
Ypsilon
Förening
Ypsilon håller kurser i bla mediumskap och healing i Falun.
Hela Hjärtat
Holistisk/andlig grupp, Café, Förening
En ideell förening ned mottot: Tänk positivt, tala positivt, handla positivt och låt hjärtat vara med
Spiritualistiska Sällskapet i Göteborg
Holistisk/andlig grupp, Förening
Erbjuder föreläsningar och demonstrationer.
Andarna
Förening
Svensk ideell förening med verksamhet inom den Spiritistiska Läran i sina tredubbla aspekter: vetenskaplig, filosofisk och moralisk.
Norrljus
Förening
Nyandlig förening i Norrköping. Föredrag, seanser, meditation och gruppaktiviteter.
Dyoistiska Stjärnan
Förening
Dyoistiska Stjärnan verkar i dyoistiskt kristen mystik och magi.
Hälsans hus i Lund
Förening, Holistisk/andlig grupp
Drivs av Alternativterapeuternas förening i Lund. I huset arbetar ca: 30 terapeuter, b la kroppsterapeuter, samtalsterapeuter, homeopati, NLP, coaching, healing aura-soma med mera.
Stockholms Spiritualistiska Förening
Förening, Holistisk/andlig grupp
Ideéll förening som anordnar bl a seanser, healing, kurser, cirklar och föredrag.
Alf Henrikson-sällskapet
Förening
Sällskap vars syfte är att bevara och hedra minnet av Alf Henrikson och hans litterära verk
Antroposofiska Sällskapet
Förening
Steiner var ordförande för det Teosofiska Samfundet i Tyskland. 1913 blev Steiner utesluten i samband med att han tagit avstånd från utropandet av Krishnamurti som den reinkarnerade Kristus. I denna brytning skapades det Antroposofiska Sällskapet.