Hem

Paranormal.se

Uppslagsverk för paranormala fenomen


Center for Treatment and Research of Experienced Anomalous Trauma Vetenskaplig organisation, UFO-förening

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 1254, v1 - Status: normal.
Denna text är importerad från /old/group/treat.html
är Vetenskaplig organisation och UFO-förening

Ett center för att kartlägga de upplevelser människor har vid olika slag av UFO-upplevelser, bl a vid sk ombordtagning.

Alias: t.r.e.a.t. och treat

Detta är uppslagsordet för Center for Treatment and Research of Experienced Anomalous Trauma. Paranormal.se representerar inte denna grupp / Vetenskaplig organisation.

normal

Rima E Laibow, Robert Sollod och John Wilson (ed): UFO Encounters and ESP Experiences. The Post-traumatic Aftermath.

För några år sedan startade dem amerikanske psykiatern Rima E Laibow, MD ett center för att kartlägga de upplevelser människor har vid olika slag av UFO-upplevelser, bl a vid sk ombord-tagning. Upplevelserna är ofta starka, så förutom att till fullo förstå dessa upplevelser, så är målsättningen att ge de berörda stöd. Centret, Center for Treatment and Research of Experienced Anomalous Trauma (TREAT) ordnade i maj 1989 och februari 1990 två storkaliga vetenskapliga konferenser. I mars 1991 ordnade de en tredje konferens. Temat var 'Ancient and Modern Perspectives on Experiences Anomalous Trauma" och stöddes av Department of Psychiatry vid University of Kansas School Medicine.

Dokumentation från konferensen i februari 1990 finns nu och har beställts av oss. Bidrag kommer från en lång rad vetenskaper: sociologer, psykologer, psykiatriker, fysiker, folklore, kundalini, biokemi, neuroantropologi, optisk fysik och data-vetenskap. Bland bidragsgivarna märks Stanton Friedman (ufologi), Richard Haines, Ph D (psykologi), Rimi Laibow, MD (psykiatri) och Kenneth Ring, Ph D (Nära-Döden-studier). TREAT har adress: PO Box 728, Ardsley, NY 10502, USA. Vi har kontakt med TREAT och hoppas få besök av dem framöver.


normal

Centret startades i februari 1989 fdr att stödja personer som haft upplevelser som ligger utanfdr nuvarande accepterade verklighet och som ibland resulterar i Traumatiska Stress-störningar. Man undersöker också vad som händer i dessa upplevelser. Det är en i hög grad tvärvetenskaplig sammanslutning. De har haft några kongresser. Den andra i ordningen avhölls i februari 1990 och resulterade i ett Proceedings på drygt 300 sidor. Rima Laibow startade sammanslutningen primärt fdr att de som haR märkliga upplevelser behövde stöd och det egentligen inte fanns någon större öppenhet fdr dessa märkliga upplevelser, som ofta gällde någon sorts närkontakt med UFO-fdremål, ibland ombordtagning.

Flertalet forskare som engagerade sig var UFO-forskare eller parapsykologer.

Häftet TREAT II rymmer 19 kapitel med teori och begrepp, forskningsbevis och olika metoder, kliniska undersökningar och fdrsök att ge stöd och behandling.

Centret har adress: TREAT, 13 Summit Terrace, Dobbs Ferry, NY 10522, USA.