Hem

Paranormal.se

Uppslagsverk för paranormala fenomen


Stockholms Spiritualistiska Förening ( 1937 - ) Holistisk/andlig grupp, Förening

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 624054, v7 - Status: normal.
Försteredaktör: avokado
är Holistisk/andlig grupp och Förening
Start 1937
tillåtelse Samarbete
plats Stockholm

Adress:
Telefon:
08-411 55 20

Ideéll förening som anordnar bl a seanser, healing, kurser, cirklar och föredrag.

Alias: ssf, stockholms spiritualistiska förening och stockholms spiritualistiska förening-ssf

Besök

Webbplatsen för Stockholms Spiritualistiska Förening

http://www.stockholmsspiritualistiskaforening.se/

normal

Vi vill sprida kännedom om spiritualismens filosofi - en logisk, bärande och harmonisk livsåskådning, som ger förståelse av livets mening.

Spiritualismen leder i bevis att livet fortsätter omedelbart efter den kroppsliga döden och att förbindelse med andevärlden är möjlig. Utan att vilja binda någon vid en viss trosbekännelse, framhåller spiritualismen människans personliga ansvar för tankar, ord och gärningar. Spiritualismen vill medverka till en fördjupad uppfattning om livets betydelse. Genom seansandakter, föredrag, kurser och studiecirklar ger föreningen intresserade tillfälle att studera spiritualismen och erhålla bekräftelse på livets omedelbara fortsättning efter döden, med andra ord: ATT LIVET ÖVERVINNER DÖDEN.