Hem

Paranormal.se

Uppslagsverk för paranormala fenomen


Dyoistiska Stjärnan Förening

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 591894, v2 - Status: normal.
är Förening

Dyoistiska Stjärnan verkar i dyoistiskt kristen mystik och magi.

Alias: dyoistiska stjärnan

Detta är uppslagsordet för Dyoistiska Stjärnan. Paranormal.se representerar inte denna grupp / Förening.

normal

Stjärnan

Symbolen för Dyoistiska Stjärnan är en stjärna, som står för kraften Jesus i nuet, stjärnorna som finns även när de inte syns och lyser din väg när mörkret är som dovast. Stjärnan som lyser och finns där när himlen är som klarast – men också kallast.
Stjärnan är en sol med både dagen och natten i sig. Varje människa föds till stjärna. Varje människa är en stjärna.

Manifest

Det finns inget manifest på jorden. Lev era liv med inlevelse och öppna vägen mot en högre existens.
Dyoistiska Stjärnan är inte bibeltrogen men kan inspireras av bibeln, så som vi kan inspireras av andra läror, krafter, väsen och liv. Dyoistiska Stjärnan bygger på Dyoismen vilken, använd rätt, befriar alla männskor och är början på ett vidare medvetande och högre existens.

Vi använder Nya Testamentet som inspiration men befriar oss från jordiska läror. Läran finns i upplevelsen av Gud och Jesus och andra krafter och är inte statisk, den är i ständig utveckling.
Vi strävar mot Tiphareth för att uppnå balans mellan de mänskliga medvetandena. Därifrån fortsätter vi vår resa.

Kabbala är ett jordiskt system att inspireras av men där upplevelsen av Gud och Jesus, eller annan kraft alltid går före lära.
Inre äkta lära lärs upplevelse sedd mot lära, inte lära sedd mot upplevelse. Kabbalan ska studeras jämsides med livets alla dimensioner.

Dyoistiska Stjärnan bejakar livet och allt levandes rätt till sitt liv. I handling utmärks detta t.ex. i fördömelse av abort samt omhändertagande om jorden och livet.

Medlemskap

Dyoistiska Stjärnan verkar i dyoistiskt kristen mystik och magi.

För att bli medlem i Dyoistiska Stjärnan vilket är ett slutet sällskap behöver du skriva ett personligt brev till sällskapet om dig själv där du även skriver ditt riktiga namn, adress, mejladress och telefonnummer. Får du ett jakande svar till ditt inträde kommer du i sällskapet att vara en Stjärna.
Övriga, utökade, nivåer finns.

Kontakt: dyostjrna@yahoo.se