Hem

Nätverket för Gränsöverskridande Vetenskap: Medlemskap

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 429037, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: smofolket

Medlemskap i NFGV kommer snart att administreras via Paranormal.se

Alias: nätverket för gränsöverskridande vetenskap: medlemskap

normal

Stiftelsen Arcia är i färd med att omforma medlemskapet i nätverket till att bli en del av Paranormal.se. Erbjudande kommer att gå ut till existernade medlemmar om att få sitt medlemskap överflyttat till Paranormal.se.

Det finns också de som inte lämnat någon intresseanmälan, men som då och då skickar in bidrag. Stiftelsen Arcia håller, i görligaste mån, reda även på deras adresser och gör utskick till dem när tiden medger detta.