Hem

Paranormal.se

Uppslagsverk för paranormala fenomen


Stiftelsen Arcia ( 1988 - ) Stiftelse

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 428739, v3 - Status: normal.
är Stiftelse
Start 1988

Adress:
Telefon:
08-560 338 55

Stiftelsen Arcia anordnar bl.a. symposier, seminarier och forskningsdagar.

Alias: arcia och stiftelsen arcia

Detta är uppslagsordet för Stiftelsen Arcia. Paranormal.se representerar inte denna grupp / Stiftelse.

befäst

Stiftelsen Arcia - ett holistiskt institut bildades 1988. Stiftelsen har en styrelse och ett organisationsnummer.

Stiftelsen Arcia anordnar bl.a. symposier, seminarier och forskningsdagar. Allt arbete sker ideellt.

Stiftelsen Arcia stödde Nätverket för Gränsöverskridande Vetenskap under tiden nätverket var verksamt, fram till 2004.

befäst

Bidrag

Bidrag till Arcias verksamhet mottages via postgiro.

Postgiro: Stiftelsen Arcia 108 82 - 9