Hem

Tidskriften Gränsöverskridaren Tidskrift

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 74886, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: ambersljus
är Tidskrift
Representerar det av typ som har adressen Publicerad av Stiftelsen Arcia

Tidskrift från Nätverket för Gränsöverskridande Vetenskap

Alias: tidskriften gränsöverskridaren

normal

Ej periodisk publikation från NGV - där en grupp eller verksamhet i taget tar på sig uppgiften att sammanställa de senaste rönen från sitt eget intresseområde.

normal

Nätverkaren är nu nedlagd men Gränsöverskridaren kommer att leva vidare som nätverkets enda tidskrift. Den kommer att ges ut närhelst tillräckligt material finns och tillräckligt med människor finns för att hinna ge ut den.

Båda publikationerna finns på KB och de senare årens nummer också på landets universitetsbibliotek.

Gränsöverskridaren har ISSN nummer 1400-5522.

Ansvarig utgivare är tills vidare ordföranden i Stiftelsen Arcias styrelse.