Hem

Nätverket för Gränsöverskridande Vetenskap: Publikationer

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 428915, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: lucipher

Nätverkaren är nu nedlagd men Gränsöverskridaren kommer att leva vidare som nätverkets enda tidskrift.

Alias: nätverket för gränsöverskridande vetenskap: publikationer

normal

Nätverket har nyligen omorganiserat vårt sätt att sprida information.
Tidigare fanns två tidskrifter: Dels Nätverkaren som innehöll ett urval av artiklar som skrivits av nätverksmedlemmar, dels Gränsöversrkidaren där nätverkets grupper en i taget kunde redovisa forskningsresultat från sitt eget specialområde.

Nätverkaren är nu nedlagd men Gränsöverskridaren kommer att leva vidare som nätverkets enda tidskrift. Den kommer att ges ut närhelst tillräckligt material finns och tillräckligt med människor finns för att hinna ge ut den.

Båda publikationerna finns på KB och de senare årens nummer också på landets universitetsbibliotek. Ansvarig utgivare är tills vidare ordföranden i Stiftelsen Arcias styrelse.

Vill du skriva

Om du har lust att skriva något till nästa nummer av Gränsöverskridaren är vi mycket tacksamma. Det behöver inte vara några avhandlingar eller helt strukturerade rapporter. Gränsöverskridaren är ett kommunikationsorgan, en slags anslagstavla, som alla ska kunna bidra till och ta del av.