Hem

Tidskriften Nätverkaren Tidskrift

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 144017, v4 - Status: normal.
Försteredaktör: ambersljus
är Tidskrift
Publicerad av Stiftelsen Arcia

Ej periodiskt husorgan för NGV.

Alias: tidskriften nätverkaren

normal

Nätverkaren är nu nedlagd men Gränsöverskridaren kommer att leva vidare som nätverkets enda tidskrift.

Båda publikationerna finns på KB och de senare årens nummer också på landets universitetsbibliotek.

Nätverkaren har ISSN nummer 1400-6537.