Hem

Paranormal.se

Uppslagsverk för paranormala fenomen


Alf Henrikson-sällskapet ( 1996 - ) Förening

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 628013, v3 - Status: normal.
är Förening
Start 1996
plats Huskvarna

Sällskap vars syfte är att bevara och hedra minnet av Alf Henrikson och hans litterära verk

Alias: alf henrikson-sällskapet och litterärt sällskap

Detta är uppslagsordet för Alf Henrikson-sällskapet. Paranormal.se representerar inte denna grupp / Förening.

Besök

Webbplatsen för Alf Henrikson

http://www.alfhenrikson.se/

normal

Alf Henrikson-sällskapet bildades i juni 1996, ett drygt år efter författarens död. Sällskapets uppgift är att vidga och fördjupa intresset och förståelsen för hans verk, att ta tillvara hans oerhört rika produktion och göra den tillgänglig för alla intresserade.

Ambitionen är att ordna seminarier och föreläsningar, stimulera forskning och medverka till utgivning av såväl hittills opublicerat material som nya utgåvor av äldre böcker.

Sällskapet utdelar varje år också ett stipendiat (25.000 kr). Stipendiets syfte är att stödja det litterära hantverkets olika uttryck.
Sällskapets medlemsantal 2006 är 1100.

E-post: info@alfhenrikson.se