Hem

Alf Henrikson ( 1905 - 1995 ) Författare, Journalist

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 628010, v3 - Status: normal.
är Författare och Journalist
Start 1905
Slut 1995
plats Sverige

Journalist, poet och historieskrivare, känd bl.a. för sina tolkningar av kinesiska filosofer

Alias: alf henrikson och henrikson, alf

normal

Alf Henrikson (1905-1995) var en av våra flitigaste publicister både på vers och prosa och inom mångahanda genrer. Redan under uppväxtåren väcktes hans intresse för historia genom fadern, som helst läste reseskildringar, klassisk historia och skönlitterära klassiker och var mycket fascinerad av Österlandets mystik och religioner.

Alf Henrikson debuterade 1927 med diktsamlingen Jazzrytm (Bonniers) och anställdes på Dagens nyheter 1929. Här blev han kvar till pensioneringen.

Dryga sex decennier av nära nog dagligt versskrivande i DN har i bokform reducerats till ca 16 versböcker, samt ett par hyllmeter prosa i främst historiska ämnen. Dessutom finns egna pjäser och texter till musik, från visor och schlager till operalibretton. Där finns översättningar av franska och anglosaxiska visor, kinesisik lyrik, dramatik, opera.
- Att göra böcker är på sätt och vis en förpackningsfråga, sa författaren själv till en intervjuare som förundrade sig över de många bokryggarna.

"Retar du upp dig på ting som är små,
så är du väl inte större än så."