Hem

Kinesiska tänkare Facklitteratur

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 629134, v2 - Status: normal.
är Facklitteratur
Behandlar Konfucianism och Taoism
Av Alf Henrikson (och Hwang Tsu-Yü)

Kända kinesiska visa mäns tankar, essäer och prosadikter

Alias: kinesiska tänkare

normal

Kinesiska verk som skapats under årtusenden - inkluderande Lao-Tzus Boken om Tao i Alf Henrikssons och Hwang Tsu-Yüs tolkning.

Dessa essäer eller prosadikter behandlar de eviga problemen om makt och maktmissbruk likaväl som frågor om levnadskonst.

Boken innehåller ett urval av det kinesiska tänkandets kanoniska skrifter. Tyngdpunkten är lagd på klassikerna - allt i nyöversättning. De konfucianska skrifterna är sammanförda i en grupp och de taoistiska i en annan.

Boken har även namnregister och kinesisk kronologi över kejsare/dynastier från år 2852 f.Kr.

Forumbiblioteket, Bonniers Förlag 1969 (Antikvariattillgänglig)