Hem

Historiens Bok Facklitteratur, Bok

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 654798, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: lucipher
är en sorts Facklitteratur och Bok
Behandlar Filosofi, Moral, Etik och Konfucianism
Start 300 f.Kr.
Av Konfucius (nedtecknad av lärjungar)

Shu Ching, eller Historiens Bok, är den äldsta kinesiska prosatexten, en konfuciansk urkund.

Alias: historiens bok och shu ching

normal

Historiens Bok sägs ha varit för Kina vad Moseböckerna är för de kristna.

Boken handlar om kejsar Yao som också bar namnet Fang-Hsün. Denne ska ha upphöjt dem som var dugliga och dygdiga, samt med kärlek ha bragt endräkt hos de nio klasser som hans släkte bestod av.
Alla hans stater fogades samman till en, och de levde i full sämja.

Den är en av de urkunder som utredigerats av Konfucius som grund för hans lära, konfucianismen.
Själv lämnade Konfucius inga egna skrifter efter sig, dock fann man i hans hus skrifter som legat undangömda, nedtecknade av hans lärjungar. Detta var under början av 300-talet f.Kr. efter dynastin Chín, som bränt alla de ursprungliga urkunderna - vad de trodde.

Historiens Bok finns i två varianter, den Nya Texten och den Gamla texten. Den Nya tillkom efter bränningen och nedtecknades ur minnet av de lärde som fortfarande levde. Den Gamla Texten är de undangömda och återfunna manuskripten ur Konfucius hus.

normal

Utdrag ur Historiens Bok:

' Hör på ... Årets varv omfattar trehundrasextiosex dagar. Må ni med hjälp av en skottmånad fastställa de fyra årstiderna och fullända året. '

' Han befallde ... att i vördnadsfull överensstämmelse med den stora himlen göra beräkningar angående solen, månen, stjärnorna och zodiakens hus, samt att därpå aktningsfullt framlägga årstiderna till att iakttagas av folket. '

' Han befallde särskilt ... att slå sig ner i Ljusets dal och att där vördnadsfullt motta den uppgående solen som sin gäst, att lagbinda och ordna vårens arbeten. Dagens längd har nått sitt medelvärde och stjärnan står i Niao. Därav kan du noggrant fastställa vårdagjämningen. Folket sprider sig, fåglar och fyrfotadjur parar sig och förökas. '

Anm. Niao och de tilltalade motsvarar stjärnbilderna Väduren, Kräftan, Vågen och Stenbocken.