Hem

Konfucius ( 551 f.kr - 479 f.kr ) Person

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 1570, v2 - Status: normal.
Denna text är importerad från /old/person/konfucius.html
är Person
Start 551 f.kr
Slut 479 f.kr

Anfader till konfucianismen

Alias: confucius, konfucius, kon-fu-tse, kong fuzii, kong qui, kong zi, mästaren kong och qufu

normal

En kinesisk filosof som jobbade som statstjänsteman och större delen av sitt liv sysslade han med studier och undervisning.

Hans ideér blev en etisk och religös tradition kallad Konfucianism. Han blev känd som en stor humanist och hans människoideal skulle vara en moraliskt och disciplinerad gentleman (junzi) som tänker på det allmännas bästa och står ovan egoism och girighet.

Han förespråka hierarki där alla skulle ha sin samhällsuppgift att fylla utefter sin ställning.

Konfucius levde samtidigt som Pythagoras (Matematiker, talmystik, motsatsernas harmoni) och Herakleitos Kampen mellan motsatser driver utvecklingen framåt, lidandet kan vara gott, betydelse för Hegels och Marx tänkande).

Budda var verksam i Indien vid denna tid.

Den sociala ordningen

Kejsaren är ansvarig inför himlen (världsaltet) och är centralgestalten i samhället. Lojal underordning skulle råda, undersåtar skulle lyda sina furstar.

En av de grundläggande principerna

Det är människan som gör sanningen stor inte sanningen som gör människan stor. Det kan betyda att vi måste behålla mänskliga värderingar och inte blint kasta oss in framtidens tekniska eller vetenskapliga lösningar på allt.