Hem

Friedrich Hegel Filosof

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 1534, v2 - Status: normal.
Denna text är importerad från /old/person/hegel_f.html
är Filosof

Alias: hegl, friedrich

normal

Den tyske filosofen Friedrich Hegel talade om världsanden, därmed han menade summan av alla människors medvetanden. Enligt Hegel är den mänskliga historien en process där världsanden långsamt vaknar upp till allt högre kunskap. Filosofiska och vetenskapliga sanningar är inte allmängiltiga, inte eviga, hävdade han, utan alltid beroende av den tid och den miljö, där de framsägs. Förutsättningarna för mänsklig kunskap förändras från en tid till en annan. Vad som är sant i en tid kan vara osant i en annan. Tänkares och forskares teser bearbetas av andra, och på så sätt går det mänskliga tänkandet framåt.

Men Hegel har framför allt blivit känd för sin dialektiska metod att resonera med tes, antites och syntes. Till varje påstående finns ett motsatt påstående. Spänningen mellan tes och antites kan elimineras i en syntes, som tar vara på det bästa i båda ståndpunkterna.


normal

Citat

Snart smyger sig missuppfattningen in att man redan vet innan man vet.

Det ändliga har inget äkta vara.

Människan har staten att tacka för hela sin existens.

Ingen vet eller ens känner att något är en begränsning eller defekt förrän han samtidigt står över det och utanför det.

Det verkliga är det rationella, och det rationella är det verkliga.