Hem

Mittens Väg Facklitteratur, Bok

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 654824, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: lucipher
är en sorts Facklitteratur och Bok
Behandlar Konfucianism
Av Konfucius (eller sonsonen Tzu-Ssu)

Mittens Väg är en klassisk skrift om konfuciansk moralfilosofi

Alias: mittens väg

normal

Mittens Väg lärdes utantill av kinesiska skolbarn ända till 1910.
Den tillhör De fyra böckerna som är en samling verk som tillskrivs Konfucius, men troligen nedtecknats av hans lärjungar.