Hem

Den Stora Kunskapen Facklitteratur, Bok

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 654812, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: lucipher
är en sorts Facklitteratur och Bok
Behandlar Konfucianism
Av Konfucius (och Tseng-Tzu)

Konfuciansk urkund om dygden

Alias: den stora kunskapen

normal

Den Stora Kunskapen tillskrivs mästaren Konfucius själv och hans lärjunge Tseng-Tzu.

Boken är undervisning i dygden, att finna vila i högsta fullkomning. Oro ska inte finnas i sinnet, utan frid och lugn ska fylla det.

Tingen har sin rot och sina grenar. Handlingarna har sitt slut och sin början. Att veta vad som är början och vad som är slut kommer nära Den Stora Kunskapens undervisning.