Hem

Lao Tzu (Laozi) Filosof, Författare

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 584851, v5 - Status: normal.
är Filosof och Författare
Behandlar Taoism

Okänd författare till Boken om Tao

Alias: chuang-tzu, lao tzu, lao-tzu, lao tzu (laozi), lau, lau tzu, lau-tzu och tzu, lao

normal

Lao-Tzu betyder Den gamle filosofen och författaren till taoismens äldsta och viktigaste urkund är alltså okänd även till namnet.

De uppgifter som finns om hans person är alla från sen tid och har karaktär av legender.

Hans verk Tao-Te-Ching (Boken om Tao) är den flitigast översatta av alla kinesiska texter.

normal

Den mest kända legenden om den taoistiske lärofadern Lao-Tzu är den i Yang Chus bok (Kuan Yin) - gränsvakten.
Den specielle gränsvakt det handlar om är Yin Hsi som var en taoistisk filosof.

Legenden lyder som följer:

"Då Lao-Tzu kommit till insikt om civilisationens intighet lämnade han sitt statliga ämbete och gav sig västerut, ridande på en svart buffeloxe.

Han kom till gränsporten Han-Ku där Yin Hsi hade vakten.
Aftonen förflöt under visa samtal. När Lao-Tzu morgonen därpå bröt upp för att fara vidare bad honom Yin Hsi att skriva ner några tankar till avsked och till minne av kvällens undervisning.

- Då skrev Lao-Tzu en bok med femtusen tecken och däröver, varefter han begav sig bort.
Ingen vet var han mötte döden."

normal

"Då Lao-Tzu kommit till insikt om civilisationens intighet lämnade han sitt statliga ämbete och gav sig västerut, ridande på en svart buffeloxe.

Han kom till gränsporten Han-Ku där Yin Hsi hade vakten.

Aftonen förflöt under visa samtal. När Lao-Tzu morgonen därpå bröt upp för att fara vidare bad honom Yin Hsi att skriva ner några tankar till avsked och till minne av kvällens undervisning.

- Då skrev Lao-Tzu en bok med femtusen tecken och däröver, varefter han begav sig bort.

Ingen vet var han mötte döden."