Hem

Quan Yin Gudinna

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 130634, v2 - Status: normal.
är Gudinna

Buddhistisk gudinna av "compassion and mercy". Kallas även "den kvinnliga buddhan".

Alias: kuan yin, kwan yin och quan yins

normal

Namnet

Att kärt barn har många namn var det första jag märkte i mitt informationssökande. ”Quan Yin” har flera olika stavningar, allt beroende på vilket land man kommer ifrån, och vilken källa man tittar i. Antingen skriver man Quan Yin (Japan, Korea, Kina), Kuan Yin, Kwan Yin, Guanyin, Kuan Shih Yin, Kuanshih Yin, Kuan-yin, Quan Am Thi Kinh (Vietnamn), Quan Am Bo Tat (Vietnam), Quan’am (Vietnam), Kannon (Japan), Kwannon (Japan), eller Kanin (Bali). Kuan Shih Yin betyder för övrigt ”den som ser, känner eller hör världens gråt”. För enkelhetens skull tänker jag använda namnet Quan Yin i fortsättningen.

normal

Legender

Enligt vietnamesisk legend var Quan Yin gift med en rik man. Dock hade han ett födelsemärke som det växte hår på, som i hennes tycke missprydde hans ansikte. En natt när han sov tog hon en sax för att klippa bort håret, men han vaknade och trodde att hon hade tänkt mörda honom, varpå hon kastades ur huset. Quan Yin, fattig och ensam, förklädde sig till man och uppsökte en buddhistisk pagod där hon bad och arbetade i alla sina dagar. Därigenom satte hon ett sånt exempel att hon blev ett buddhistiskt helgon.

I en helt annan version av hennes liv berättas det att hon var en prinsessa, som levde i kloster istället för att vara gift, vilket förargade och äcklade hennes far. Hon hade nått upplysningen i livet, och när hon dött hörde hon hur någon på Jorden grät. Quan Yin svor att hon skulle stanna på Jorden för att göra allt hon kunde för att underlätta lidandet för de levande. Hon skulle inte gå in i Nirvana förrän alla kunde följa med henne dit.

Någon annan stans har jag för mig att jag läste något om att hon skulle vara född ur en lotusblomma. Vilken version som är den ”sanna” kan ingen svara på, om nu någon verkligen är sann överhuvudtaget. Personligen föredrar jag nog version två, eftersom den låter mer trolig, med tanke på att hon var bodhisattva och inte bara ett buddhistiskt helgon.

Det finns även legender om henne efter att hon blivit bodhisattva, till exempel berättas det i en kinesisk legend om hur Ti Kwan Yin (Tieguanyin), järngudinneteet, kom till. En järnstaty föreställande Quan Yin stod i ett slitet tempel i Kina. En som bekymrade sig varje gång han gick förbi det nedgångna templet var en teodlare. Han var för fattig för att kunna reparera det på egen hand, så han tänkte att det bästa han kunde göra var att bränna rökelse och städa där två gånger i månaden. En natt kom Quan Yin till honom i en dröm och sade åt honom att titta i grottan bakom templet, där han skulle hitta en skatt, som han skulle dela med andra och inte bara behålla själv. När han vaknade och gick dit hittade han ett enda teskott, som han tog med sig och planterade. Med tebladen från den busken kunde man göra ett sällsynt fint och utsökt te, som mannen framgångsrikt började sälja under namnet Guanyin. Han gav skott till sina grannar, man kunde till slut reparera templet och så levde man lyckliga i alla sina dagar.

normal

Quan Yin

I föregående avsnitt berättade jag lite om hur Quan Yin svor att stanna på Jorden för att underlätta människornas lidande. Det är det som är nyckelordet när man läser om henne, oavsett var man tittar så talar man om henne som barmhärtighetens gudinna.

Man talar även om att hon är den Heliga Modern, vilket kan jämföras med kristendomens, och då främst katolicismens, Jungfru Maria; egyptiska Isis, hinduiska Shakti, Parvati, Radha och/eller Sita, samt tibetanska Tara. Enligt hednisk tradition är alla gudinnor en, bara olika aspekter av Gudinnan. Som hedning är det nästan som julafton att hitta en tilltalande Gudinne-aspekt i en i övrigt mycket tilltalande religion.

Det tycks mig som att buddhismen var först med mycket. Siddharta Gautama var 500 år före Jesus, och förmodligen var Quan Yin före Jungfru Maria också (även om Quan Yin faktiskt inte var mor åt Gautama). Parallellerna kan det inte bara vara jag som ser.

Om Quan Yin är en sorts kvinnlig motsvarighet till Dalai Lama, var är hon då i dagens samhälle? Dalai Lama är ju världskändis, menar jag. Alla känner till honom. Han återföds, och man reser land och rike kring för att hitta hans nya kropp. Alla bodhisattvor borde ju logiskt sett återfödas, tycker jag. Men man hör inte talas om Quan Yin. Betyder det att hon a) inte återföds (varför kallas hon då bodhisattva?), b) lever, men verkar i hemlighet, c) är en gudinna, och alltså inte syns, eller d) lever, men ingen vet vem hon är - inklusive henne själv? Ser man på Internet tycks det mig som att de flesta tar henne för en gudinna, som finns fast ändå inte, eftersom man inte kan ta på dem (som brukligt för gudomar), eller möjligtvis som ett helgon man kan åberopa. Sidorna med en lite mer nyhednisk klang ser henne som en manifestation av Gudinnan, och ger tips på hur man invokerar henne.

Vilka tillber då denna barmhärtighetens gudinna? Och varför? Och hur gör man? Ett sätt att invokera henne är genom mantrat om mani padme hum, ett annat är att bara säga hennes namn om och om igen. Man behöver inte ens vara buddhist, vilket passar mig utmärkt.

I det gamla Kina var det främst fiskare och kvinnor med fertilitetsproblem som dyrkade Quan Yin. Det finns tydligen många historier om mirakulöst helande och om hur hon har dykt upp och hjälpt till.

En staty, eller bara bild, av Quan Yin i hemmet bringar tur och beskyddar både hemmet och familjen. Hon avbildas ofta med upplysningens pärlor, och/eller med en vas i händerna, som ”livets vatten”, ett helande vatten, rinner ur. Hon syns ofta med en skål eller ett knippe ris, som en symbol för fertilitet, och drakar syns ibland i samband med henne. Om hon har händerna kupade mot varandra är det en symbol för Yoni Mudra, livmodern, som en symbol för porten in till livet genom den universellt kvinnliga principen.

Precis som Artemis är Quan Yin en jungfrugudinna som beskyddar kvinnor. Hon ger dem alternativet till ett religiöst liv, istället för ett äktenskapligt, samt ger även barn till dem som ber om dem. Hon är så fri från både stolthet och hämndbegär att hon drar sig för att bestraffa även de som verkligen borde få sig en näsbränna.

Det påstås att om man ligger inför döden på huggkubben och kallar på Quan Yin, så kommer hon att hjälpa en. Bödelns klinga kommer att falla i bitar mot marken.

Hon är beskyddare för kvinnor, sjömän, köpmän, hantverkare, och kriminella ställda inför domstol. Det är främst inom Mahayana-buddhismen man dyrkar denna medlidandets och barmhärtighetens gudinna.

normal

Källförteckning

”Tro i tid och rum”
- Buddhism
Arne Löwgren, Bo Ahlberg, Lars Ryberg
Gleerups Förlag, 1988, 1993
Tryckt av Elanders Berlings, Arlöv 1998
ISBN 91-40-61576-6

Isisdownunder’s Kuan Yin Pictures and Information
http://www.geocities.com/isisdownunder1
Utskrivet 2002-05-08

Quan Am Thi Kinh
http://chungkuo.50megs.com/quanam.html
Utskrivet 2002-05-08

Quan Yin
http://www.crystalinks.com/quanyin.html
Utskrivet 2002-05-08

Quan Yin
http://users.sinewave.com/sherdyl/quanyin/quanyin.htm
Utskrivet 2002-05-08

Quan Yin: The Goddess of Compassion and Mercy
http://www.lava.net/tribalartifacts/qunynex.htm
Utskrivet 2002-05-08

The Story of Ti Kwan Yin (Tieguanyin)
http://www.holymtn.com/tea/kwanyin.htm
Utskrivet 2002-05-08