Hem

Hedning Person

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 87994, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: HexDoktor
är en sorts Person

En person som följer en naturbaserad religion. I klassisk bemärkelse en icke-kristen/jude/muslim, men numera använt mer för shamaner, druider, wiccaner, häxor mm.

Alias: hedning, hedningar och pagan

normal

Det är svårt att säga exakt hur de tidiga europeiska religionerna såg ut. De få texterna man har blev oftast nedskrivna via en tredje person. De skrivkunniga vid denna tid var nästan bara präster och munkar från den kristna kyrkan. När de skrev den sk. fakta om de gamla religionerna, skrev de om religioner som de själva ansåg vara fel och omoraliska. Just därför är det svårt att finna den opartiska sanningen om hur de såg ut. Som ett exempel kan man ta Tacitus (Gaius Cornelius Tacitus 56- 120AD) en romersk tjänsteman som skrev om de germanska stammarna som kastade runor och firade sina riter under bar himmel i bland träden. Troligtvis så såg Tacius detta aldrig med egna ögon, utan fick det berättat för sig. Historien om vad som faktiskt är sant om tiden då dessa religioner hade sin höjdpunkt är fortfarande lite av en dimma. En dimma som både forskare, arkeologer och följeslagare av den hedniska tron försöker skingra. Men de har inte mycket att gå efter, det är som en karta där hälften av vägarna suddats ut.

Hedendom är ett samlingsnamn för de natur religioner som dyrkades innan mass- konfirmationen till de större världsreligionerna som Kristendomen och Islam genomfördes. Båda dessa religioner demoniserade och spred negativ propaganda om de gamla religionerna. Här hittar vi historier om djävulsdyrkan och barnätande. Djävulen är ju som de flesta vet en judisk- kristet påhitt och inget som finns med i det hedniska tro systemet. Ordet Hedning kommer från ¨leva på heden¨, dvs i naturen, därav natur religion. Omvandlingen från hedendomen till kristendomen skedde inte över en natt som vissa historieböcker verkar påstå. Snarare en långdragen process. Hedendomen fanns länge kvar men visade sig inte lika tydligt ( då hårda straff gavs till de som erkände). Här I norden kan vi ännu se hur de samiska folket fortfarande har kvar sin naturtro. Mycket finns till och med kvar i övriga Sverige, så som vidskepelse i olika former.
Asatro, eller den nordiska traditionen är kanske inte en religion för de fega. Den drar sin kraft i från mytologin och folktron från de Skandinaviska, teutoniska och saxiska folken; både ifrån deras hemländer och från länderna där de senare kom att bo, så som Storbritannien, Orkney öarna, Island, Grönland och Amerika. Den nordiska traditionen går under många namn. Asatro som betyder att vara sann mot Asarna (Det kollektiva namnet på Gudar och Gudinnor i Asa familjen. Det troddes förr att det bara gällde As- delen av gudarna, men räknar nu även med Vanerna (den andra familjen gudar). Eftersom det kommer ifrån de teutoniska stammarna av norra Europa så kallas den också för den nordiska traditionen, eller viking- traditionen. Vissa vill dock kalla sig hedningar då de praktiserar de gamla lantlig traditioner. Ett annat namn är Odenism, men detta kan vara något missledande då även Odenister erkänner flera andra gudomligheter.

Så fort man nämner ordet hedning, kommer det många tankar i huvudet på den man talar med. Ordet betyder olika för olika människor, mycket beroende på bildning och uppfostran. Väldigt ofta framkallar ordet en djup rotad rädsla för det man inte känner till. För någon som tänker på Hedendomen som en trolig religion eller som känner sig dragen till den kämpar ofta med dessa förutfattade meningar och gammal propaganda som lever kvar. Låt mig här säga en gång för alla att Hedendomen inte har något som helst med djävulsdyrkan av något slag att göra. Djävulen är en del av den Kristna mytologin, eftersom den hedniska tron inte erkänner Kristus eller den kristna tron, tror vi heller inte på djävulen. Svart magi är en fras som ofta används i böcker av icke- hedniska författare. Detta är lika relevant för oss som satanism (dvs inte alls) då vi tror att det är fel att skada någon eller något. Fortsättningsvis tror de flesta hedningar att magi är varken svart eller vit, bra eller dålig utan neutral. Den kan jämföras med en sten i havet, tar du upp den och stryker den släta sidan över din kind skapar den bara välbehag, men kastar du den på din vän gör den skada. Inte heller finns det något bestämt tro- system eller dogma. Det finns inga regler som säger vad du ska eller inte ska göra. Påhittet av absolut hängivelse och disciplin skulle framkalla skratt hos de flesta hedningar. En annan myt som framkallats av media är att rituell nakenhet likställs med orgier. Inom vissa hedniska vägar använder man sig av rituell nakenhet, men de har inte med sex eller porr att göra, utan mer för att känna sig närmare naturen. Dessa praktiker är dock på nedgång. Där emot är hedningar oftare sexuellt befriade då det inte finns något koncept av synd (ytterligare ett kristet påfund), men de har ändå en överraskande hög moral. De flesta har en väldigt stark känsla för vad som är rätt och fel. Många hedningar lever efter frasen ¨Gör vad du vill, så länge det inte skadar någon¨. Mord t ex. betraktas som fel, då det skadar någon, men en teologisk uppfattning av synd existerar inte.

Vikingarna nämns ofta som en egen ras, men tvärt om så är de en salig blandning av nationaliteter och folkslag. Termen viking kan sättas på norrmän, svenskar, danskar, angler, saxer och friser. Sanningen om deras blodtörstiga plundrar- resor är den att visst gjorde de det, men många fler av dem var bönder och de som plundrade var inte värre än några andra grupper under samma tid. Deras dåliga rykte kan man till mycket tacka de som skrev de historiska skildringarna, munkarna vars rika kloster de plundrat. Vikingarna utforskade världen i sina väldiga skepp, hade byteshandel och bosatte sig över stora landsmassor. Några mer kända platser är Dublin (Irland) och York (England) för att sedan med Leif Eriksson i spetsen sätta segel mot Amerika. I Amerika satte de upp en kort livad boplats, och med detta kom de före Columbus med flera hundra år. Vikingarna lade också grunden för vårt rättssystem med en upplaga av satta regler och straff för olika brott. De skapade fungerande civilisationer, spelade spel och använde smycken.