Hem

Personlighetstest

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 411731, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: lucipher

Personlighetstest som oftast används av arbetsgivare vid vissa anställningsformer.

Alias: mmpi och tat

normal

Det förekommer olika former av personlighetstest ex då man ska söka vissa jobb. En speciell funktion fyller personlighetstesterna när man söker chefsjobb där man ska orka/klara att hantera andra människor.
MMPI-testet består av enkäter, där det finns olika svarsalternativ – ex ja, nej, vet inte. I testen ställs frågor som T.ex. ”vissa dagar vill jag inte gå till jobbet” eller ”jag vill vinna eller förlora”.
Dessa frågor beskriver personlighetstyp på den arbetssökande. Således vill ingen förlora och det finns för oss alla dagar då vi inte vill gå till jobbet.
Testen kan visa på ärlighet.

Projektiva test ( Rorschach- och TAT) består av dels de berömda bläckplumparna (ser man delar eller helheter)?) och dels bilder eller kort som ska läggas i en logisk följd.
På vissa bilder är det meningen att man ska projicera egna känslor Ex från Atkinson – En dam öppnar en dörr och tittar in i ett rum. Bilden upplevs olika av olika personer. Hur man upplever bilden beror på erfarenheter och föreställningar som man bär med sig. Hur gammal man är spelar också en roll i hur man upplever damen. Är hon mor, hustru eller en själv?
Projektiva test kan ha nackdelar. Den undersökta personen skapar egna fantasier. Man kan inte vara säker på att det är omedvetna tankar som dyker upp.

I MMPI-testen behöver man inte säga sanningen utan kan svara utifrån vad som förväntas av en.
Så är personlighetstesterna tillförlitliga kan man ju undra…