Hem

Rorschachtest Personlighetstest

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 683042, v2 - Status: normal.
är en sorts Personlighetstest

Personlighetstest genom uttydande av bläckfläckar

Alias: rorschach och rorschachtest

normal

Bläckplumpar avslöjar vårt omedvetna

Rorschachs bläckplumpstest är ett psykologiskt test som hör till de projektiva testmetoderna. Det är ett av de äldsta testen för att få fram en människas omedvetna.

Testet uppfanns av Hermann Rorschach som var en schweizisk psykiater (1884-1922).

Det består av tio till tolv bläckfläcksfigurer som kommit till genom att bläck slumpvägen plumpats ner på papper som sedan vikts, så att vänster och höger halva på bilden är symmetrisk.

Projektion från vårt undermedvetna skapar bilder ur dessa bläckfläckar. Objektivt framträder bara fläckar av slumpmässig form, men subjektivt upplevs en massa projicerade former. Bilderna kan föreställa allt från ting till personer, t.o.m. egenskaper hos personerna kan projiceras.

Projektionen sker automatiskt. Ur vårt omedvetnas djup framstår dessa bilder som sedan kan tolkas och utvärderas.

Människan har alltid omedvetet ägnat sig åt projektioner av liknande slag. Vi ligger på rygg i gräset och ser på molnen. Rätt som det är ser vi verkligen både det ena och det andra.

Kristallkulan som visar bilder för den spående antas idag bygga på samma mänskliga projektion. Det inre spelas upp genom detta hjälpmedel, och vad som egentligen går att utläsa är i så fall endast den spåendes egna undermedvetna.

Att spå i kaffesump skulle bygga på samma psykologiska fenomen!