Hem

Prinsessa i Stavar Stav-sviten, Hovkort

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 577, v4 - Status: normal.
Försteredaktör: Zorna
Denna text är importerad från /old/psi/tarot/stav_11.html
är Stav-sviten och Hovkort

Den spontana, öppenhjärtliga och ohämmade

Alias: prinsessa i stavar

normal

Rider deck

Översatt av Jonas Liljegren

På ett sätt liknande de tidigare, en ung man står och kungör nyheter. Han är okänd men trofast, och hans nyheter är konstiga.

Symboliserar: Mörk ung man, trofast, en älskare, ett sändebud, en brevbärare. Jämte en man, kommer han att bära gynnsamt vittnesmål angående honom. En farlig rival, om han är följd av kopparnas page. Har de främsta egenskaperna av hans färg.

Omvänd: Skämtsama historier, kungörelser, elaka nyheter. Också obeslutsamhet och instabiliteten som följer det.


normal

Page i Stavar

Pagen i Stavar är den kraftfulle och spontane optimisten som sprudlar av livsglädje och inspiration, men kan också vara totalt uppe i det blå.

Pagerna är det inre barnet som agerar ut kvaliteterna i sin svit med nöje. Hans närmande är lätt, ledigt och spontant, och han är ett ”nu-djur”, det vill säga att han lever i nuet utan en tanke på konsekvenserna av sitt handlande.
Han är påhittig, nyfiken och levnadsglad, samt flexibel eftersom det oftast är han som kommer med förändringarna, möjligheterna och äventyren inom sin svit. Dessutom är han en naiv sanningssägare utan fördomar, men kan också vara nyckfull och en riktig pajas i sammanhanget.

Stavarna är förknippade med elementet eld eftersom det handlar om energi och kraft; en symbol för handling och rörelse.
De symboliserar livsglädje i alla dess former; passion, sexualitet, kreativitet, optimism, intuition, vilja, impulsivitet, kultur, att se mönster, anden, själen, det sjätte sinnet, lust, motivation, projekt, engagemang och den egna identiteten.
Med Stavarna hyllar vi glädjen till livet och förtroendet vi känner gentemot andra människor, men kan också stå för risktagande, otålighet, stress och utbrändhet.

UPPHOVSRÄTT ©

Enligt lag om upphovsrätt av den 30 december 1960 är ändringar eller omskrivning av innehållet i denna text, helt eller delvis, förbjudet utan medgivande av författarinnan Zorna, eller Zornas Utbildnings Centrum. Förbudet gäller även varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering eller bandinspelning.