Hem

Hovkort Kort i Lilla Arkanan

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 149158, v5 - Status: normal.
Försteredaktör: Zorna
är en sorts Kort i Lilla Arkanan

Pagerna (prinsessorna), Riddarna (knektarna), Drottningarna och Kungarnas betydelse i varje svit...

Alias: court cards, hovkort och hovkorten

normal

Hovkortens betydelse

Hovkorten är människor med personligheter som reflekterar kvaliteterna i sviterna. De påvisar hur vi ska förhålla oss till världen, så att vi kan använda eller undvika dess olika stilar.

Pagerna är det inre barnet som agerar ut kvaliteterna i sin svit med nöje. Hans närmande är lätt, ledigt och spontant, och han är ett ”nu-djur”, det vill säga att han lever i nuet utan en tanke på konsekvenserna av sitt handlande. Han är påhittig, nyfiken och levnadsglad, samt flexibel eftersom det oftast är han som kommer med förändringarna, möjligheterna och äventyren inom sin svit. Dessutom är han en naiv sanningssägare utan fördomar, men kan också vara nyckfull och en riktig pajas i sammanhanget.

Riddarna är det yttre barnet och tonåringen som ser till att utvecklingen går framåt, och därför löftet om framtiden. Han vet vad han vill, är målmedveten och fokuserad inom sin svit. Dessutom är han hängiven och engagerad mot sina drömmars mål, men är också samtidigt tävlingsbenägen och snar till att överdriva, vilket därigenom kan göra honom egotrippad, arrogant och skrytsam.

Drottningarna är modersgestalten, Kvinnan med stort K. Hon förkroppsligar kvaliteterna i sin svit, snarare än skrider till handling. Hon är livets moder som känner kärlek till allt levande, men också är den som kan ta det ifrån oss. Hon har djup förståelse och en väl utvecklad empati, vilket ger henne en god inlevelseförmåga i hur andra människor mår. Hon står för mognad, kompetens och visdom, men kan också vara falsk, listig, uppslukande och beräknande. Hon kan också ha svårt för att släppa taget, och vara den som förstenar oss i vår utveckling genom att hela tiden vilja styra och ställa.

Kungarna är fadersgestalten; den store Fadern som är mogen och maskulin. Han är handlingarnas man som strukturerar upp och drar riktlinjer, men samtidigt förmedlar trygghet och beskyddar sina medmänniskor. Han inger pondus, auktoritet och är respektingivande, samtidigt som han har stor erfarenhet och kunskap. Han utstrålar kontroll, styrka och självbehärskning över områdena associerade till sin svit. Att hålla på traditionerna är hans melodi, och eftersom han har en tendens att vara konservativ, kan det göra honom till en riktig bromskloss, och, i värsta fall, en tyrann.

UPPHOVSRÄTT ©

Enligt lag om upphovsrätt av den 30 december 1960 är ändringar eller omskrivning av innehållet i denna text, helt eller delvis, förbjudet utan medgivande av författarinnan Zorna, eller Zornas Utbildnings Centrum. Förbudet gäller även varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering eller bandinspelning.