Hem

Prins i Pentagram Pentagram-sviten, Hovkort

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 86896, v9 - Status: normal.
Försteredaktör: Zorna
är Pentagram-sviten , Hovkort och Upplevbart

Karriärist och arbetsnarkoman

Alias: prins i brickor

normal

Riddare i Pentagram

Riddaren i Pentagram ger löften om en materiell framtid, och kan mycket väl sätta jobbet före familjen för att nå sitt mål.

Riddarna är det yttre barnet och tonåringen som ser till att utvecklingen går framåt, och därför löftet om framtiden. Han vet vad han vill, är målmedveten och fokuserad inom sin svit. Dessutom är han hängiven och engagerad mot sina drömmars mål, men är också samtidigt tävlingsbenägen och snar till att överdriva, vilket därigenom kan göra honom egotrippad, arrogant och skrytsam.

Pentagrammen är förknippade med elementet jord eftersom det handlar om det fysiska; något materiellt som arbetar konkret och praktiskt.
De symboliserar välfärd i alla dess former, ekonomi, trygghet, yrke, detaljer, traditioner, jordbundenhet, verklighet, kyrkan, anpassning, realitet, nödvändighet, ordning, struktur, våra fem sinnen, kroppen, hemmet och familjen.
Med Pentagrammen hyllar vi naturens skönhet, vår behandling av växtligheten, djur och våra psykiska erfarenheter i kroppen, men kan också stå för stelhet; att något är för inrutat och vanemässigt.

UPPHOVSRÄTT ©

Enligt lag om upphovsrätt av den 30 december 1960 är ändringar eller omskrivning av innehållet i denna text, helt eller delvis, förbjudet utan medgivande av författarinnan Zorna, eller Zornas Utbildnings Centrum. Förbudet gäller även varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering eller bandinspelning.