Hem

Kort i Lilla Arkanan Tarotkort

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 84790, v11 - Status: normal.
Försteredaktör: Zorna
är en sorts Tarotkort

Lilla Arkanan representerar det världsliga, och är uppbyggd som en vanlig kortlek; fyra sviter med 10 kort, och onumrerade hovkort.

Alias: arcana minor, arkana, kort i lilla arcanan, l.a, lilla arkanan, lägre arcanan, minor arcana och pip cards

Ess i Pentagram
Pentagram-sviten
Något nytt som sker i det materiella, och som antar en fysisk form
Fem i Pentagram
Pentagram-sviten
Den fysiska tillvaron utmanas
Fyra i Pentagram
Pentagram-sviten
Fysisk trygghet
Kung i Pentagram
Hovkort, Pentagram-sviten
Den egna företagaren och en maktlysten materialist
Nio i Pentagram
Pentagram-sviten
Att känna sig fri i materiell gränslöshet
Prinsessa i Pentagram
Hovkort, Pentagram-sviten
Börsspekulanten - någon som tar materiella risker
Prins i Pentagram
Hovkort, Pentagram-sviten
Karriärist och arbetsnarkoman
Sex i Pentagram
Pentagram-sviten
Den fysiska gruppen såsom familjen, arbetskollegorna eller den egna fysiska kroppen
Sju i Pentagram
Pentagram-sviten
Att ifrågasätta sin materiella och ekonomiska situation
Tio i Pentagram
Pentagram-sviten
Materiell fullbordan.
Tre i Pentagram
Pentagram-sviten
Fysisk expansion
Två i Pentagram
Pentagram-sviten
En händelse som leder till en fysisk förändring
Åtta i Pentagram
Pentagram-sviten
Målmedvetet fysiskt arbete
Ess i Bägare
Bägar-sviten
En ny och oförfalskad känsla
Fem i Bägare
Bägar-sviten
Ett äventyr som kan utmana känslolivet
Fyra i Bägare
Bägar-sviten
Känslomässig trygghet och psykisk stabilitet
Nio i Bägare
Bägar-sviten
Att vara psykologisk självsäker och känna empati för andra
Prinsessa i Bägare
Bägar-sviten, Hovkort
En riktig sprallare och flirtis som är öppen för kärleksäventyr
Prins i Bägare
Hovkort, Bägar-sviten
Den seriöse romantikern som vill uppnå bestående relationer
Sex i Bägare
Bägar-sviten
Känslomässigt självförtroende i grupp
Sju i Bägare
Bägar-sviten
Psykologiskt utforskande och sökande efter självkännedom
Drottning i Bägare
Hovkort, Bägar-sviten
Hon är drömmande och kan ibland vara överkänslig, men hennes kärlek är äkta och känslorna uppriktiga
Kung i Bägare
Hovkort, Bägar-sviten
Han är trygg i sina förhållanden, och herre över sina känslor
Tio i Bägare
Bägar-sviten
Känslomässig fullbordan
Tre i Bägare
Bägar-sviten
Lycka och glädje som växer när den delas med andra
Två i Bägare
Bägar-sviten
Speglingar och projektioner; "Du och jag" som två separata individer, inte "vi tillsammans" som en enhet
Åtta i Bägare
Bägar-sviten
Modet att uttrycka sina känslor, och våga göra något konkret åt dem
Tio i Stavar
Stav-sviten
Självpåtagna uppgifter är fullbordade
Fyra i Stavar
Stav-sviten
Självkontroll över impulser
Fem i Stavar
Stav-sviten
Att inte veta vad man vill
Sex i Stavar
Stav-sviten
Gemensamma energier
Sju i Stavar
Stav-sviten
Kämpa för sin sak
Åtta i Stavar
Stav-sviten
Att koncentrera sin energi på det som är viktigt
Nio i Stavar
Stav-sviten
Livserfarenhet
Drottning i Stavar
Hovkort, Stav-sviten
Någon som har personlig styrka och självförtroende
Ess i Stavar
Stav-sviten
En ny impuls
Riddare i Stavar
Hovkort, Stav-sviten
Någon som brinner för sin sak
Kung i Stavar
Hovkort, Stav-sviten
En ledargestalt med stark karismatisk personlighet
Prinsessa i Stavar
Hovkort, Stav-sviten
Den spontana, öppenhjärtliga och ohämmade
Tre i Stavar
Stav-sviten
Viljan att växa
Två i Stavar
Stav-sviten
Beslut styrda av intuitionen
Drottning i Svärd
Hovkort, Svärd-sviten
Någon som är lojal och rättvis, sanningens moder
Ess i Svärd
Svärd-sviten
En ny idé, tanke eller insikt
Fem i Svärd
Svärd-sviten
Mentala föreställningar utmanas
Fyra i Svärd
Svärd-sviten
Mental ro för att man vet vad man tycker
Kung i Svärd
Hovkort, Svärd-sviten
Domaren - den som är säker på vad som är rätt och fel, och vet vad som gäller
Nio i Svärd
Svärd-sviten
Att vakna upp ur en livslögn
Prinsessa i Svärd
Hovkort, Svärd-sviten
Någon som har galna idéer, och säger vad han tycker och tänker
Prins i Svärd
Hovkort, Svärd-sviten
Någon som kan vara påstridig i sina åsikter, en sk "Besserwisser"
Sex i Svärd
Svärd-sviten
Mental stimulans från andra - att slå sina kloka huvuden ihop
Sju i Svärd
Svärd-sviten
Tankar kring existentiella, esoteriska och metafysiska frågor
Tio i Svärd
Svärd-sviten
En idé som är färdigutvecklad
Tre i Svärd
Svärd-sviten
Intellektet utvecklas med eller utan hänsyn till hjärtat
Åtta i Svärd
Svärd-sviten
Intellektuell fokusering och målmedvetenhet
Drottning i Pentagram
Pentagram-sviten, Hovkort
Lilla Moder Jord - bullmamman och örtgumman
Två i Svärd
Svärd-sviten
Att kunna skilja ut och välja antingen eller
normal

Lilla arcanan

Lilla Arkanan (Den lilla hemligheten)
Lilla Arkanans 56 kort är uppdelade i fyra sviter om 14 kort i vardera: Stavar, Bägare, Svärd och Pentagram.
Varje färg har 4 hovkort: Kung, Drottning, Riddare och Page och 10 minrerade kort: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Ess.

Det divinotoriska budskapet i Lilla Arkanan berör i första hand vardagliga angelägenheter.
Enligt min tolkning. Men det är din tolkning som räknas när det är du som vägleder.

normal

Lilla arkanans uppbyggnad

Korten i den Lilla arkanan består av 56 kort, uppdelat på 52 + 4, dvs Ess – Kung + en Page i varje svit; Stavar, Svärd, Bägare och Pentagram (brickor eller mynt). Varje svit är numrerad från 1 (ess) till 10, men Page, Riddare, Drottning och Kung utgör de så kallade hovkorten, och är, till skillnad från de övriga korten i respektive svit, onumrerade (10 x 4 + 16 = 56).

Lilla arkanan är uppbyggd precis som en vanlig kortlek; fyra sviter med 10 kort i varje svit, och onumrerade hovkort. En stor skillnad mot en vanlig traditionell kortlek, är att hovkorten i en Tarot-lek inte har något numeriskt värde (11, 12, och 13) och essen står inte över kungen, utan kommer först och räknas som ett.
Den andra stora skillnaden är att i en Tarot-lek är jokern med, och representeras av Pagerna som symboliserar det inre barnet. Hovnarren var ju en joker; han var inte av kunglig börd utan kom från folket, men han var den som band samman folket med sin kung, så på så sätt är Pagerna brobyggare till hovet.
Knektarna i en vanlig lek representeras i en Tarot-lek av Riddarna, och symboliserar det målmedvetna barnet; ”när jag blir stor ska jag…”
Damerna representeras här av Drottningarna, och symboliserar modern, medan Kungarna heter desamma, och symboliserar fadern. Ordet konung kommer från gamla svenska ordet för kvinna (kona, kone på norska) och hennes unge, och konans unge har utvecklats till att bli ordet konung.

Essen talar om temat i sviten, och är utökade i de andra korten. De representerar alltid de mest positiva krafterna, och det bästa just den sviten kan erbjuda.
Mellankorten presenterar olika aspekter av en svit, och kan visa något från olika vinklar, beroende på frågeställningen och de intilliggande korten vid en läggning.
Tiorna tar temat från esset till dess logiska upplösning; det mest optimala, fulländade och fullbordade inom varje svit.

UPPHOVSRÄTT ©

Enligt lag om upphovsrätt av den 30 december 1960 är ändringar eller omskrivning av innehållet i denna text, helt eller delvis, förbjudet utan medgivande av författarinnan Zorna, eller Zornas Utbildnings Centrum. Förbudet gäller även varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering eller bandinspelning.

normal

De fyra sviterna

En vanlig kortlek har fyra sviter; ruter, hjärter, klöver och spader, och i en Tarot-lek består sviterna av Stavar, Bägare, Svärd och Pentagram.
Ruter representeras av Pentagram (som ju också kallas mynt), och kanske är det för att man i svunna tider använde små marker eller rutor som betalning i brist på mynt.
Hjärter representeras här av Bägar-sviten, för känslorna kommer ju från hjärtat, och man kan som bekant drunkna i såväl känslor som i vatten.
Om man tittar på en del Stavkort så har dom oftast små skott, och det är dessa skott som återfinns i speklortens klöver-svit.
Symbolen för spader förknippas med Svärdet, och den troligaste orsaken är att man (med lite fantasi) kan se symbolen som ett svärdshantag; själva skaftet med en skyddande sköld över handen.

Talet 40 (10 kort x 4 sviter) är en sammansättning av talet 4 som symboliserar en ordnad plan och en skyddad plats i vilken det inte är kaos, (ett ordnat kosmos) och talet 0 (det gudomliga, eviga samt Guds ande).
Knekt, dam och kung är 3 kort x 4 sviter = 12, och det går 12 månader på ett år.
Lägger man ihop alla korten från en svit utom Pagerna, dvs 1-10 + 11, 12 och 13, så får man 91, och talet 91 delas upp till 9 + 1 som blir 10 och består av 1 + 0, dvs en helhet men på ett högre plan; en gudomlig helhet.
91 x 4 (sviterna) = 364 + 1 (en tarotlek) = 365, och som bekant går det 365 dagar på ett år, och på så sätt kan man om man vill låta varje kort representera en dag.

UPPHOVSRÄTT ©

Enligt lag om upphovsrätt av den 30 december 1960 är ändringar eller omskrivning av innehållet i denna text, helt eller delvis, förbjudet utan medgivande av författarinnan Zorna, eller Zornas Utbildnings Centrum. Förbudet gäller även varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering eller bandinspelning.

normal

Sviternas koppling till de fyra elementen

Pentagrammen är förknippade med elementet jord eftersom det handlar om det fysiska; något materiellt som arbetar konkret och praktiskt.
De symboliserar välfärd i alla dess former, ekonomi, trygghet, yrke, detaljer, traditioner, jordbundenhet, verklighet, helgedom, ordning, anpassning, realitet, nödvändighet, struktur, de fem sinnena, kroppen, hemmet och familjen.
Med Pentagrammen hyllar vi naturens skönhet, vår behandling av växtligheten, djur och våra psykiska erfarenheter i kroppen, men kan också stå för stelhet; att något är för inrutat och vanemässigt.

Stavarna är förknippade med elementet eld eftersom det handlar om energi och kraft; en symbol för handling och rörelse.
De symboliserar livsglädje i alla dess former; passion, sexualitet, kreativitet, optimism, intuition, vilja, impulsivitet, kultur, att se mönster, anden, själen, det sjätte sinnet, lust, motivation, projekt, engagemang och den egna identiteten.
Med Stavarna hyllar vi glädjen till livet och förtroendet vi känner gentemot andra människor, men kan också stå för risktagande, otålighet, stress och utbrändhet.

Bägarna är förknippade med elementet vatten eftersom det handlar om känslor och psyket; det som sker i vårt djupaste undermedvetna.
De symboliserar känslor i alla dess former; humörsvängningar, relationsmönster, kärlek, sorg, svartsjuka, hat, glädje, drömmar, det omedvetna, fantasier, konstnärlighet, mystik, ockultism, kreativitet och allt irrationellt.
Med Bägarna hyllar vi känslornas ursprung och förståelsen för andra människor, men kan också stå för komplex, jag-upplösning, kaos, depression, psykos och droger.

Svärden är förknippade med elementet luft eftersom det handlar om orsak och verkan; det som styr vårt intellekt.
De symboliserar tankar i alla dess former; idéer, visioner, analyser, studier, förnuftet, styrda fantasier, ordning, planering, rättvisa, att urskilja en sanning, verklighet, klarhet, hälsa, eteriska principer och religion.
Med Svärden hyllar vi medvetandet och kommunikationen med andra människor, men kan också stå för lögner, baktankar och manipulation.

UPPHOVSRÄTT ©

Enligt lag om upphovsrätt av den 30 december 1960 är ändringar eller omskrivning av innehållet i denna text, helt eller delvis, förbjudet utan medgivande av författarinnan Zorna, eller Zornas Utbildnings Centrum. Förbudet gäller även varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering eller bandinspelning.