Hem

Prinsessa i Pentagram Pentagram-sviten, Hovkort

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 86907, v8 - Status: normal.
Försteredaktör: Zorna
är Pentagram-sviten , Hovkort och Upplevbart

Börsspekulanten - någon som tar materiella risker

Alias: page i pentagram och prinsessa i pentagram

normal

Page i Pentagram

Pagen i Pentagram är den som provar nya yrken, kommer med överraskningar och flyttar gärna nära naturen eftersom han känner en stark kärlek till den.
Han kommer med materiella överraskningar, för han är naiv och nästan hopplös när det gäller pengar, och även om han har tur i spel, så kan han vara en riktig sol-och-vårare.

Symbolbeskrivningen är gjord utifrån A. E. Waite / P. Colman Smiths Tarotlek.

Pagerna är det inre barnet som agerar ut kvaliteterna i sin svit med nöje. Hans närmande är lätt, ledigt och spontant, och han är ett ”nu-djur”, det vill säga att han lever i nuet utan en tanke på konsekvenserna av sitt handlande.
Han är påhittig, nyfiken och levnadsglad, samt flexibel eftersom det oftast är han som kommer med förändringarna, möjligheterna och äventyren inom sin svit. Dessutom är han en naiv sanningssägare utan fördomar, men kan också vara nyckfull och en riktig pajas i sammanhanget.

Pentagrammen är förknippade med elementet jord eftersom det handlar om det fysiska; något materiellt som arbetar konkret och praktiskt.
De symboliserar välfärd i alla dess former, ekonomi, trygghet, yrke, detaljer, traditioner, jordbundenhet, verklighet, kyrkan, anpassning, realitet, nödvändighet, ordning, struktur, våra fem sinnen, kroppen, hemmet och familjen.
Med Pentagrammen hyllar vi naturens skönhet, vår behandling av växtligheten, djur och våra psykiska erfarenheter i kroppen, men kan också stå för stelhet; att något är för inrutat och vanemässigt.

UPPHOVSRÄTT ©

Enligt lag om upphovsrätt av den 30 december 1960 är ändringar eller omskrivning av innehållet i denna text, helt eller delvis, förbjudet utan medgivande av författarinnan Zorna, eller Zornas Utbildnings Centrum. Förbudet gäller även varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering eller bandinspelning.